Aktuální informace k organizaci školního roku č. 1

(Rozesláno zákonným zástupcům a třídním učitelům přes aplikaci Bakalář)

Organizace školního roku pro 1. – 5. ročník

Od 25. 5. 2020 bude umožněn vstup žáků do trvalých skupin v max. počtu 15 žáků. Skupiny vytvoříme napříč ročníkem, vždy o max. počtu 15 žáků.

U těchto skupin bude od 8.00 pracovat pedagog (asistent, vychovatel ŚD, učitel) podle pokynů učitele jednotlivých předmětů. Učitelé jednotlivých ročníků budou nadále pokračovat ve výuce na dálku pro ty žáky, kteří zůstanou doma. Učitelé se se svými žáky tedy nemusí potkat při vyučování.

Vyučování skončí 4.vyučovací hodinou a ve stejném složení, ve stejné třídě (místnosti), bude pokračovat odpolední odpočinková činnost (pedagog). Odchod ze školy bude vždy pro celou skupinu jednotný – 13.00 nebo v 16.00 (na základě vyplněného dotazníku – viz. bakaláři)

Celou skupinu žáků odvede dohlížející pedagog k určenému východu školy, kde si je převezme zákonný zástupce, popř. odchází žák sám.

Přesun žáka z jedné do druhé skupiny nebude po celou dobu možný!

V celé budově školy budou všichni, tedy i žáci, po celou dobu nosit roušku. Každý žák bude mít s sebou na minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Všichni budou dodržovat zvýšená hygienická pravidla. Ranní družina je zrušena. Nástup do školy je od 7,40 – 8,00 hodin (organizačně upřesníme po zjištění počtu přihlášených).

Před nástupem do školy každý účastník na první hodinu přinese zák. zástupci podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz. příloha). Bez tohoto prohlášení žák do budovy nemůže být vpuštěn.

 

Dotazníkové šetřenínástup do školy 25. 5. a zájem o letní školní družinu

S ohledem na dlouhou dobu, po kterou museli rodiče žáků 1. stupně pečovat o děti za snížený plat, ve snaze vyjít rodinám vstříc a umožnit pracovní nasazení v létě, zvažuje Městská část Praha 4 možnost nabídnout letní školní družinu ve větší míře. Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření je možné i navýšení počtu škol, které službu zajistí. Jednak se tím sníží počet dětí v jednotlivých skupinách a také se přiblíží letní družina blíže k domovu.

V dotazníku vyznačte, ve kterých týdnech v měsíci červenci a v měsíci srpnu potřebujete zajistit péči o své dítě. Na základě počtu zájemců se rozhodne, které školy prázdninový provoz školní družiny zajistí. Školní družina je určena pro děti zaměstnaných rodičů.

Pomůžete nám s další organizací, pokud vyplníte dotazník obratem.

Na základě vyhodnocení dotazníku, vytvoříme skupiny. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, tedy po 25. 5. 2020.

 

Organizace školního roku od 11. 5. 2020 pro 9. ročník

Od 11. 5. 2020 mohou žáci 9. ročníku docházet do školy za účelem konzultace v rámci přípravy na přijímací zkoušky (2 hod. český jazyk, 2 hod. matematika). Příchod a odchod bude vždy společný s pedagogem. Konzultace budou probíhat v pondělí a ve středu vždy od 8.15 – 12.15.

Skupiny vytvoříme podle po 15 žácích pro předem přihlášené žáky. Konzultace budou probíhat vždy v neměnných skupinách. Ve společných prostorách všichni budou nosit roušky (zakrytí úst). Každý bude mít s sebou dvě roušky a sáček na odložení roušky.

Každý účastník na první hodinu přinese podepsané zák. zástupci Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz. příloha).

Všichni účastnící před zahájením první konzultace budou seznámeni s hygienickými pravidly.

Docházka na konzultace není povinná. Dále pokračuje distanční výuka s vašimi pedagogy.

Vzhledem k náročnosti úprav tříd (1,5 m rozestup) a další organizaci, prosíme o zpětnou odpověď třídnímu učiteli, zda se konzultací zúčastníte.

Žák, který se nepřihlásí, nemůže být dodatečně zapsán.

 

Docházka bude evidována.

 

Děkujeme za spolupráci.

 

 

Icon

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020
Stáhnout

Icon

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
Stáhnout