Zápis do ZŠ (UKR)

31.3.2022 Vedení školy

Informace k zápisu dětí do prvních tříd základních škol zřizovaných MČ Praha 4 pro školní rok 2022/2023 [číst dál…]

Інформація про зарахування дітей до перших класів початкових шкіл підпорядкованих району Прага 4 на 2022/2023 навчальний рік [читайте далі…]

Moje aktovka ještě může pomoci

23.3.2022 Vedení školy

Městská část Praha 4 ve spolupráci se základními školami pořádá sbírku nazvanou Moje aktovka ještě [číst dál…]

Zápis 2022 – základní informace

15.2.2022 Vedení školy

Zápis dětí do prvních tříd se uskuteční ve dnech 5. dubna a 6. dubna 2022 od 14.00 do 17.30 hodin v ZŠ Filosofská. Více informací naleznete v článku. [číst dál…]

Na konkrétní čas a den zápisu se můžete objednat online na zapis.zsfilosofska.cz, objednávání je spuštěno od úterý 22. 3. 2022 a bude ukončeno v neděli 3. dubna 2022 ve 20:00. Datum a čas objednání dítěte k zápisu nemá vliv na přijetí či nepřijetí.

1 2 3 23