Beseda o Foglarovi

KTERAK VĚTŘÍK VYPRÁVĚL O JESTŘÁBOVI…
(aneb beseda s dlouholetým kamarádem J. Foglara)

Dne 23. 3. 2017 měla naše třída 5. C netradiční hodinu čtení. Připojili jsme i třídu 5. D a pozvali k nám dědečka naší spolužačky Anetky, pana Jaroslava Šrédla (přezdívka Větřík), který nám měl opravdu co vyprávět. Navštěvoval totiž skautský oddíl pod vedením Jaroslava Foglara a sám takový oddíl později vedl. Stal se i jeho dlouholetým kamarádem.

Nepodcenili jsme přípravu a před touto návštěvou si přečetli úryvky od J. Foglara v čítance, někteří si tohoto autora vybrali i v doporučené četbě a přečetli si celé Rychlé šípy, Záhadu hlavolamu či Hochy od Bobří řeky.

Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o Skautském hnutí ve světě i u nás, o oddíle „Pražská DVOJKA“, který v roce 2013 oslavil již 100 let nepřetržité činnosti, právě velkou zásluhou J. Foglara  –  Jestřába, který vedl tento oddíl celých 65 let, a to i za nacistické okupace nebo pak i komunistické totality, až do roku 1989, kdy jeho vedení předal po znovuobnovení Junáka nové generaci. Pan Šrédl (Větřík) nám přiblížil, jaký byl Foglar člověk, spisovatel i vychovatel mládeže, který obětoval celý svůj život a nemálo financí práci s mladými lidmi. Zakoupil například nákladní loď, na které vybudoval 15 kluboven, organizoval tábory a celotáborové hry, kde zoceloval mladé hochy, zkrátka skautingem žil.

Měli jsme možnost zhlédnout fotografie ze života oddílu pořízené podomácku vyrobeným fotoaparátem, které pořizoval tatínek a dědeček pana Šrédla, úryvky z filmu o Foglarovi, slyšeli jsme dokonce i jeho hlas. Dozvěděli jsme se, že Rychlé šípy psal s týdenním předstihem a že sám netušil, jak se jeho tvorba stane úspěšnou u nás i v zahraničí.

Slyšeli jsme poutavé vyprávění o lidech, jejichž životním krédem se stala čestnost, fyzická a duševní zdatnost a přátelství, jež přetrvává i po mnoha letech. Máme se zkrátka čím inspirovat.

Třída 5.C

http://filosofska.rajce.idnes.cz/2017-04-Beseda-o-Foglarovi/