Bezpečné cesty do školy

ZŠ Filosofská byla vybrána do programu Bezpečné cesty do školy!

Už brzy bude nebezpečná dopravní situace před budovami naší školy v Jitřní a Filosofské ulici, kdy žáci každé ráno přebíhají ulici mezi projíždějícími autobusy a auty, zřejmě minulostí. Naše škola byla zařazena do projektu Bezpečně do školy!

Oč jde? Výsledkem tohoto projektu, který organizuje sdružení Pražské matky spolu s hlavním  městem Praha,  by měl být celý soubor opatření, který povede jednak ke zklidnění dopravy před našimi budovami školy a v jejím širokém okolí a také k přijetí konkrétních bezpečnostních opatření, jakými může být zřízení stálých přechodů pro chodce, přítomnost strážníků u nich event. světelné signalizace, ukáže-li se to jako potřebné.

Jak to všechno vlastně bude probíhat? Projektu, ve kterém jsme zvítězili díky aktivní paní učitelce Sylvě Bártkové, se zúčastníme všichni společně: žáci naší školy, rodiče, učitelé i zástupci městské části, pracovníci odboru dopravy a policie. Nejprve uspořádáme seminář pro rodiče, děti, pedagogy a zástupce veřejné správy, na kterém získají účastníci všechny důležité informace a hlavně: žáci naší školy si z něj odnesou mapky okolí školy. Ty jsou pro náš projekt klíčové!

Žáci (ti menší za pomoci rodičů) do nich totiž zakreslí cesty, kudy chodí do školy a vyznačí místa, kde se necítí bezpečně.  Pak ještě každý žák vyplní dotazník, kde vysvětlí, proč jsou ta místa nebezpečná a může i navrhnout, jak situaci zlepšit.

Žáci zároveň popíší i to, jakým způsobem se do školy dopravují, a také, jak by se dopravovat chtěli. Proč nejezdit třeba na kole, když máme ve škole pěkné nové stojany na ně?

Mapky žáci donesou zpět do školy a v jednotlivých třídách z nich zpracují třídní mapy, kam se zakreslí trasy všech spolužáků. Nakonec žáci naší školy vytvoří jednu společnou školní mapu. Tam se protnou cesty všech dětí, které chodí do naší školy. Právě tahle mapa se stane podkladem pro projektanta, který zpracuje studii navrhující řešení nebezpečných úseků.

Studie pak bude předána Magistrátu hlavního města Prahy a Městské části Praha 4 jako podklad pro dopravní úpravy. Oba úřady na projektu celou dobu spolupracují (pracovní skupina se sejde 4-5 krát za dobu trvání projektu), takže se nabízí, že se valnou část návrhů podaří prosadit.

Skutečnost, že se na celé věci podílejí hlavně žáci naší školy, je úžasná v tom, že si v praxi ověří, že mohou měnit věci veřejné, a také že za tyto věci mají odpovědnost. Navíc si na praktických příkladech procvičí dopravní a také ekologickou výchovu. To proto, že na nepříznivé dopravní situaci v Praze se lvím způsobem podílejí individuální automobilisté. Děti se tak více dozvědí i o alternativních způsobech dopravy do školy.

Záleží vám na bezpečnosti našich dětí u školy? Pomůžete nám? Pak přijďte ve středu 29. března 2017 ve 14.30 hodin do školní jídelny v objektu Jitřní a dozvíte se vše potřebné.  Jste srdečně zváni!

Výtvarné zpracování žáky obj. Jitřní pod vedením p. učitelky Zbořilové:

http://filosofska.rajce.idnes.cz/2017-03-Bezpecne-cesty-do-skoly/