Český a římský král Václav IV.

První říjnovou neděli jsme se s historickým kroužkem vypravili opět na Hrad, abychom navštívili výstavu věnovanou synovi Karla IV. — Václavu IV., od jehož smrti uplynulo letos 600 let.

Cílem výstavy je připomenout osobnost panovníka a jeho dvůr na Pražském hradě v zrcadle gotického umění nazývaného krásný sloh, s důrazem na stylovou proměnu okolo roku 1400. Některé předměty byly zapůjčeny ze Slovenska, Polska, Německa a dokonce až z USA. Václav byl vášnivým obdivovatelem veškerého umění, zejména iluminovaných rukopisů, sochařského a malířského umění.

Také my jsme se mohli pokochat vystavenými exponáty a uvědomili jsme si, jak byli naši předci šikovní.

Historický kroužek

http://filosofska.rajce.idnes.cz/2019-10-Cesky-a-rimsky-kral-Vaclav-IV/