Den Země na naší škole

Letos Den Země připadl na Velikonoční pondělí 22. 4. To nás ale neodradilo. Svůj vlastní Den Země jsme si udělali v úterý 23. 4., a díky tomu jsme si mohli tento významný den naplno užít, a především pomoci naší planetě.

Vybraní žáci 2. stupně (převážně členové EkoTýmu) si pro žáky 1. až 4. třídy připravili zajímavá témata z ekologie, která pak mladším spolužákům představili. Mezi těmito tématy se například objevila problematika třídění odpadů, znečištění moří a oceánů plasty, tání ledovců, bioodpad, voda a její omezené množství. Starší žáci si na tato témata připravili spoustu zajímavých aktivit, kvízů, doplňovaček, omalovánek, pohybových her, interaktivních her na smart tabuli, videí a mnohem více.

Tato akce byla velmi obohacující, a to pro všechny zúčastněné. Starší žáci si vyzkoušeli vedení hodiny, přípravu aktivit i samotnou prezentaci. A mladší žáci se zase zábavnou formou naučili něco nového z oblasti ekologie.

Ostatní žáci 2. stupně tento den také nezaháleli. Dobrovolníci se během dne zúčastnili úklidu areálu školy a jejího okolí a pomohli tak naší přírodě.

V článku níže pak žáci 5. C sepsali Den Země, jak probíhal pod jejich vedením v 1. C.

 

Den Země 5. C pro 1. C

Co udělat, abychom nežili na planetě smetiště? To si dala na Den Země za úkol naše třída v peer programu pro třídu 1.C.

Nejdříve jsme na hodině výtvarné výchovy vyrobili barevné krabice podle druhu tříděného odpadu. Pokud jsme si nebyli jistí, podívali jsme se na webové stránky Tonda obal, které byly inspirací. Připravili jsme nápisy jednotlivých „kontejnerů“. Na čtvrtky jsme nakreslili různé předměty denní potřeby, ale i např. slupku od banánů, skořápky od vajíček. Čtvrtky pak budou mít další využití při opakování v prvouce. Připravili jsme i pracovní listy s různými úlohami, které si po vyplnění mohly děti ukázat navzájem. To vše jsme připravili pro naše členy EkoTýmu, kteří pak na Den Země šli do 1. C a udělali pro ně krásný peer program na téma třídění odpadů.

Nejdříve v 1. C Filip vyprávěl, co se stane, když budeme jen užívat přírodu a nic jí nevracet. Změní se planeta Země na planetu Smetiště. Bára se ptala, co se např. vyrábí z víček, která sbíráme. Denisa vysvětlila slovo recyklace. Kristýna rozdala nápisy, které patří na jednotlivé kontejnery na tříděný odpad.

Nastal okamžik, kdy si prvňáčci zopakovali čtení a hrdě se hlásili, že nejen přečetli, ale znají barvu i kontejneru. Kontejnery byly označeny a my mohli pokračovat badatelským úkolem – kam patří odpad na mé kartičce? Děti si vzpomněly i na kontejnery s použitým textilem a členové EkoTýmu vysvětlili možnosti sběrného dvora.

Nakonec na děti čekaly pracovní listy s úkoly. Všichni se snažili odpad správně roztřídit a žáci 1. C byli odměněni pexesy, popelničkami, obrázky.

Teď už všichni víme, jak třídit, a hlavně zkusíme nevytvářet zbytečný odpad.

Žáci 5. C

http://filosofska.rajce.idnes.cz/2019-04-Den-Zeme-na-nasi-skole/