Doplňkové volby do školské rady ZŠ s Rvj Filosofská, Praha 4

Listina kandidátů do školské rady z řad zákonných zástupců žáků

Dovolujeme si zveřejnit seznam osob z řad zákonných zástupců žáků, kandidujících při volbách do školské rady 2021, které se budou konat online v týdnu od 10.5. do 16.5. 2021, v souladu s volebním řádem školské rady na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb.

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská 3, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou školy, PaedDr. Václavou Maškovou, zveřejňuje jména navržených kandidátů z řad oprávněných osob (jména jsou řazena v abecedním pořadí):

Petra ČERMÁKOVÁ podnikatelka dítě v 7. třídě ZŠ Filosofská
Mgr. Jana JIČINSKÁ středoškolský pedagog děti v 1. a 9. třídě ZŠ Filosofská
Mgr. Tomáš PROCHÁZKA vedoucí odboru ve státní správě dítě v 5. třídě ZŠ Filosofská

Volby se uskuteční online formou v týdnu od 10. 5. do 16. 5. 2021.

Zákonní zástupci obdrží dne 10. 5. 2021 do systému Bakaláři odkaz k hlasování. Následně zvolí 1 z kandidátů, který se poté stane na funkční období 3 let členem školské rady při ZŠ s Rvj Filosofská za zákonné zástupce žáků. Volby jsou anonymní.

Druhou členkou školské rady za zákonné zástupce žáků zůstává Ing. Jana Hilscherová, jejíž funkční období trvá do 12. 9. 2021.

Mgr. Jaroslava Davidová