Doplňující informace k zápisu – losování

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k tomu, že zapsaných dětí do 1. ročníku na naši školu bylo více, než je možné přijmout, přistoupíme k losování volných míst do budoucích 1. tříd. Losování proběhne dne 22. 4. 2024 v ZŠ s Rvj Filosofská.

Losování se uskuteční za účasti ředitelky školy, zástupce školské rady z řad rodičů a pedagoga, člena školské rady. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný záznam, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Do losování budou zařazeny pouze děti, které splňují 3. kritérium, tedy děti, které mají trvalé bydliště na území MČ Praha 4. Děti, které splňují 1. a 2. kritérium, splnily podmínky pro přijetí.

Václava Mašková