Dopolední generálka v Rudolfinu

Dne 8. 2. žáci devátých tříd navštívili dopolední generální zkoušku České filharmonie v Rudolfinu.

Česká filharmonie pravidelně spolupracuje se světovými kapacitami. Nyní se do Rudolfina po pěti letech vrátil specialista na barokní a klasicistní hudbu, Giovanni Antonini. Italský dirigent ve Dvořákově síni vedl hudebníky České filharmonie a České studentské filharmonie.

S Českou studentskou filharmonií nastudoval Mozartovu Symfonii č. 40 g moll, s Českou filharmonií Symfonii č. 41 C dur „Jupiter“. V koncertu Georga Philippa Telemanna, který Česká filharmonie provedla poprvé, se Giovanni Antonini v roli sólisty chopil zobcové flétny.

Václav Mlejnek