Dopravní hřiště

Žáci 4. a 5. ročníku navštěvují pravidelně dopravní hřiště, kde se v učebně seznamují se základními pravidly silničního provozu, učí se, jak se chovat na silnicích jako chodec a cyklista. Na jaře si získané informace vyzkouší v praxi. 4. D v únoru absolvovala 2. hodinu.

Na dopravním hřišti jsme měli přednášku, jak se bezpečně chovat na silnici. Zopakovali  jsme si dopravní značky a bezpečnou dopravu. Na konci hodiny jsme si napsali testík (20 otázek). Já jsem měla 1 otázku špatně, ale kdyby se to počítalo jako třída, měli bychom to skoro celé správně. Těším se na příští hodinu, protože budeme jezdit na kole.
Eliška Jindráková

Dopravní hřiště je velice zábavné. Učíme se tam dopravní značky  a jak se chovat na silnici. Vždy na konci máme test na interaktivní tabuli. Nemůžu říct, že mi to jde, ale zase nemůže říct, že se mi nedaří. Z prvního testu jsem měla 75%, což je ze stovky málo, ale z druhého jsem měla už 95% a to je super. Těším se na další, hlavně na jízdu na kole.
Stázka Figallová