Organizační plán školního roku 2016/2017

1.9. Zahájení školního roku ZŠ s Rvj a s RvTv Filosofská
28.9. Státní svátek – Den české státnosti
26.10 – 27.10. Podzimní prázdniny
17.11. Den boje za svobodu a demokracii
18.11 Ředitelské volno
23.12 – 2.1. Vánoční prázdniny (nástup do školy 3.1.2017)
31.1. Vysvědčení za 1. pololetí
3.2. Pololetní prázdniny
13.3 – 19.3. Jarní prázdniny
13.4. – 14.4. Velikonoční prázdniny
30.6. Vysvědčení, ukončení vyučování ve 2. pololetí

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Školní vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Září
1.9. 8:00 Zahájení školního roku ZŠ s Rvj a s RvTv Filosofská
8:00 Zahájení školního roku pro žáky 1. tříd – objekt Filosofská
8:30 Zahájení školního roku pro žáky 1. tříd – objekt Jitřní
9:30 Třídní schůzky rodičů žáků 1. tříd
8.9. Fotografování žáků 1. tříd – Jitřní
13.9. Fotografování žáků 1. tříd – Filosofská
18.9. 17 – 18:00 Třídní schůzky rodičů 2. – 9. ročníků
28.9. Den české státnosti
Říjen
4.10. Přespolní běh „O pohár starosty MČ Prahy 4“ – Krčský les (18. ročník)
4. – 5.10. Mise – o pohár Vrchního praporčíka Armády ČR
17. – 22.10. Škola v přírodě Žihle 2.C,D,E
Halloween – organizuje žákovská samospráva
26. – 27.10. Podzimní prázdniny
Listopad
17.11. Den boje za svobodu a demokracii
18.11. Ředitelské volno
23.11. 14:30 Pedagogická rada
18:00 Třídní schůzky – Jitřní
24.11. 18:00 Třídní schůzky – Filosofská
25.11. Vánoční fotografování – 1. stupeň (jednotlivci) Filosofská
Prosinec
2.12. 8:00 Vánoční fotografování – 1. stupeň (jednotlivci) Jitřní
8.12. 14 – 16:30 Vánoční setkání s rodiči – jarmark
15.12 15:30 Vánoční posezení s bývalými zaměstnanci školy
23.12. – 2.1. Vánoční prázdniny (nástup do školy 3.1. 2017)
Leden
18.1. 14:30 Pedagogická rada
14. – 21.1. LVK Albrechtice v Jizerských horách – Filosofská
14. – 21.1. LVK Benecko – Jitřní
 31.1. Vysvědčení za 1. pololetí
Únor
3.2. Pololetní prázdniny
15.2. 9 – 17:00 Den otevřených dveří
 8.2. Laťka Jitřní (20. ročník)
 22.2. Obvodní kolo v anglické konverzaci
Masopust – organizuje ŠD
Březen
13.3. – 19.3. Jarní prázdniny
8.3. 8 – 14:00 Den otevřených dveří
22.3. Krajské kolo v anglické konverzaci
Duben
1.4. Noc s Andersenem
4. – 5.4 Zápis do 1. tříd (šk. r. 2017/18)
7.4. Expedice Karakoram
13. – 14.4. Velikonoční prázdniny
18.4. 14 – 17:00 Náhradní zápis do 1. tříd (šk. r. 2017/18)
19.4. 14:30 Pedagogická rada
18:00 Třídní schůzky – šk. objekt Filosofská
20.4. 18:00 Třídní schůzky – šk. objekt Jitřní
Květen
Sluníčková škola pro budoucí prvňáčky (měsíc)
2.5. 14:30 – 15:30 Sluníčková škola
9.5. 14:30 – 15:30 Sluníčková škola
15. – 19.5. Návštěva německých žáků v Praze – partnerský projekt
16.5. 14:30 – 15:30 Sluníčková škola
17.5. Battlefield – branná soutěž o Pohár Ministra obrany ČR
23.5. 14:30 – 15:30 Sluníčková škola
26.5. 8:30 Talentové zkoušky do sportovních skupin v 6. roč. – šk. objekt Jitřní
30.5. 14:30 – 15:30 Sluníčková škola
Červen
7.6. 16:00 Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků – šk. objekt Jitřní
6.6. 16:00 Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků – šk. objekt Filosofská
14.6. 14:30 Pedagogická rada
20.6. Zahradní slavnost
27.6. 14:00 Provozní porada zaměstnanců školy
30.6. Vysvědčení, ukončení vyučování ve II. pololetí

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Školní vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Termíny akcí budou průběžně aktualizovány.

Poslední úpravy: 22.3.2017. Změny vyhrazeny!