Organizační plán školního roku 2017/18

 

4.9. Zahájení školního roku ZŠ s Rvj a s RvTv Filosofská
28.9. Státní svátek – Den české státnosti
26.10. – 27.10. Podzimní prázdniny
17.11. Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
23.12. – 2.1. Vánoční prázdniny (nástup do školy 3.1.2018)
31.1. Vysvědčení za 1. pololetí
2.2. Pololetní prázdniny
5.2. – 11.2. Jarní prázdniny
29.3. – 30.3. Velikonoční prázdniny
29.6. Vysvědčení, ukončení vyučování ve 2. pololetí

 

Září

4.9. 8.00 zahájení školního roku ZŠ s Rvj a RvTv Filosofská
8.00 zahájení školního roku pro žáky 1. tříd – objekt Filosofská
8.30 zahájení školního roku pro žáky 1. tříd – objekt Jitřní
9.30 třídní schůzky rodičů žáků 1. tříd
7.9. fotografování žáků 1. tříd – Filosofská
8.9. fotografování žáků 1. tříd – Jitřní
11.9. 17-18 třídní schůzky rodičů 2. – 9. ročníků – objekt Jitřní
12.9. 17-18 třídní schůzky rodičů 2. – 9. ročníků – objekt Filosofská
11.9. – 15.9. 6.C, 6.D ŠVP – adaptační kurz Heřmaň u Písku
15.9. Bezpečná cesta do školy – Pěší den
18.9. – 24.9. mezinárodní projekt EDISON
28.9.   Den české státnosti
29.9 ředitelské volno
 

Říjen

3.10. přespolní běh „O pohár starosty MČ Prahy 4” – Krčský les (19. ročník)
3.10. – 4.10. Mise 2017 – o Pohár velitele 4. brigády rychlého nasazení Armády ČR
Halloween – organizuje žákovská samospráva
20.10. – 21.10. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
26.10 a 27.10.   podzimní prázdniny
 

Listopad

jednodenní zájezd do Drážďan
17.11.   Den boje za svobodu a demokracii
22.11 14.30 pedagogická rada
18.00 třídní schůzky – Jitřní
23.11. 18.00 třídní schůzky – Filosofská
30.11. 8.00 vánoční fotografování – 1. stupeň (jednotlivci) Filosofská
 

Prosinec

1.12. 8.00 vánoční fotografování – 1. stupeň (jednotlivci) Jitřní
14.12. 14-16.30 vánoční setkání s rodiči – jarmark
19.12. 15.30 vánoční posezení s bývalými zaměstnanci školy
23.12. – 2.1.   vánoční prázdniny (nástup do školy 3.1.2018)
 

Leden

7.1. – 14.1 LVK – Filosofská – Vébrovy boudy, Pec pod Sněžkou
12.1. – 13.1 volba prezidenta  České republiky 2017
13.1. – 20.1 LVK – Jitřní – Benecko
22.1. 14.30 pedagogická rada
31.1.   vysvědčení za 1. pololetí
 

Únor

2.2.   pololetní prázdniny
5.2. – 11.2.   jarní prázdniny
14.2. obvodní kolo soutěže v anglické konverzaci
20.2. Laťka Jitřní (21. ročník)
Masopust – organizuje ŠD
 

Březen

7.3. 8 – 14 den otevřených dveří
14.3. krajské kolo soutěže v anglické konverzaci
23.3. Noc s Andersenem
29.3. – 30.3.   velikonoční prázdniny
 

Duben

4.4. – 5.4. zápis do 1. tříd (šk. r. 2018/19)
18.4. 14.30 pedagogická rada
18.00 třídní schůzky – šk. objekt Filosofská
19.4. 18.00 třídní schůzky – šk. objekt Jitřní
Expedice Karakoram – soutěž v lanovém centru
30.4. ředitelské volno
 

Květen

Sluníčková škola pro budoucí prvňáčky (měsíc)
poznávací zájezd do Švýcarska
Battlefield  branně-historický závod ve spolupráci s Armádou ČR
6.5. – 11.5. Zájezd do Anglie
14.5. – 18.5. ŠVP 1.A, 2.B, 4.B – Váňův statek – v jednání
14.5. – 18.5. partnerský projekt – návštěva německé školy našimi žáky
21.5. – 25.5. ŠVP 1.C, D, 2.C, D, E – Benecko, Žalý
25.5. 8.30 talentové zkoušky do sportovních skupin v 6. roč. – šk. objekt Jitřní
31.5. Zahradní slavnost
 

Červen

Zahradní slavnost
8.6. – 14.6. Zájezd do Švýcarska
11.6. – 15.6. ŠVP 6.A, B, 8.A, B – Olomoucko – v jednání
14.6. 14.30 pedagogická rada
18.6. – 22.6. ŠVP 7.A, B, 9.B – Orlické hory
18.6. 16.00 třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků – šk. objekt Jitřní
19.6. 16.00 třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků – šk. objekt Filosofská
27.6. 13.00 provozní porada zaměstnanců školy
29.6.   vysvědčení, ukončení vyučování ve II. pololetí

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Školní vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

 

Termíny akcí budou průběžně aktualizovány.

Poslední úpravy: 10. 1. 2018. Změny vyhrazeny!