Organizační plán školního roku 2019/2020

Září

2. 9. 8:00 zahájení školního roku ZŠ s Rvj Filosofská
8:15 zahájení školního roku pro žáky 1. tříd
9:30 třídní schůzky rodičů žáků 1. tříd
5. 9. začíná plavecký výcvik žáků – 3. C, 3. D, 4. D
9. 9. začíná plavecký výcvik žáků – 4. C, 4. E
11. 9. 8:00 fotografování žáků 1. tříd
11. 9. 17:00 – 18:00 třídní schůzky rodičů 2. – 9. ročníku
11. 9. zahájení činnosti žákovského parlamentu

 

Říjen

1. 10. přespolní běh „O pohár starosty MČ Prahy 4“ – Krčský les (21. ročník)
16. 10. 14:00 – 16:00 konzultace pro rodiče žáků 1.tříd
škola v přírodě – 2. ročník
28. 10. Den vzniku samostatného československého státu (1918)
29. 10. – 30. 10.  podzimní prázdniny

 

Listopad

Halloween – organizuje žákovská samospráva
7. 11. poznávací zájezd do Drážďan
20. 11. 14:30 pedagogická rada
20. 11. 18:00 třídní schůzky (od 17:00 schůzka třídních důvěrníků SRŠ)

 

Prosinec

6. 12. 8:00 vánoční fotografování – 1. stupeň (jednotlivci)
11. 12. 14:00 – 16:30 vánoční setkání s rodiči – jarmark
18. 12. 15:30 vánoční posezení s bývalými zaměstnanci školy
23. 12. – 3. 1. vánoční prázdniny (nástup do školy v pondělí 6. 1. 2020)

 

Leden

22. 1. 14:30 pedagogická rada
30. 1. vysvědčení za 1. pololetí
31. 1. pololetní prázdniny

 

Únor

2. – 9. 2. LVK 7. ročník – Vébrovy boudy, Pec pod Sněžkou
13. 2. obvodní kolo soutěže v anglické konverzaci
17. – 23. 2. jarní prázdniny
projekt EDISON

Březen

11. 3. 8:00 – 10:00, 14:00 – 17:00 Den otevřených dveří
12. 3. krajské kolo soutěže v anglické konverzaci
25. 3. 15:00 – 17:00 konzultační hodiny pro rodiče
27. 3. Noc s Andersenem (20. ročník)
30. 3. – 3. 4. partnerský projekt – návštěva německé školy žáky z ČR

 

Duben

1. – 2. 4. zápis do 1. tříd (šk. r. 2020/21)
9. – 10. 4. velikonoční prázdniny
22. 4. 14:30 pedagogická rada
22. 4. 18:00 třídní schůzky

 

Květen

1. 5. Svátek práce (1890)
8. 5. Den vítězství (1945)
Sluníčková škola pro budoucí prvňáčky (měsíc – Út) ZRUŠENO
17. 5. – 22. 5. poznávací zájezd Anglie ZRUŠENO
28. 5. 16:00 – 19:00 zahradní slavnost k MDD

 

Červen

10. 6. 16:00 třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků ZRUŠENO
17. 6. 14:30 pedagogická rada
24. 6. 14:00 provozní porada zaměstnanců školy
26. 6. ukončení školního roku ZMĚNA – 30. 6.
29. – 30. 6. ředitelské volno ZRUŠENO
30. 6. vysvědčení, ukončení vyučování ve II. pololetí šk. roku

 

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.

Školní vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Termíny akcí budou průběžně aktualizovány.

Poslední aktualizace: 28. 5. 2020