Organizační plán školního roku 2019/2020

Září

2. 9. 8:00 zahájení školního roku ZŠ s Rvj Filosofská
8:15 zahájení školního roku pro žáky 1. tříd
9:30 třídní schůzky rodičů žáků 1. tříd
5. 9. začíná plavecký výcvik žáků – 3. C, 3. D, 4. D
9. 9. začíná plavecký výcvik žáků – 4. C, 4. E
11. 9. 8:00 fotografování žáků 1. tříd
11. 9. 17:00 – 18:00 třídní schůzky rodičů 2. – 9. ročníku
11. 9. zahájení činnosti žákovského parlamentu

 

Říjen

1. 10. přespolní běh „O pohár starosty MČ Prahy 4“ – Krčský les (21. ročník)
16. 10. 14:00 – 16:00 konzultace pro rodiče žáků 1.tříd
škola v přírodě – 2. ročník
28. 10. Den vzniku samostatného československého státu (1918)
29. 10. – 30. 10.  podzimní prázdniny

 

Listopad

Halloween – organizuje žákovská samospráva
7. 11. poznávací zájezd do Drážďan
20. 11. 14:30 pedagogická rada
20. 11. 18:00 třídní schůzky (od 17:00 schůzka třídních důvěrníků SRŠ)

 

Prosinec

6. 12. 8:00 vánoční fotografování – 1. stupeň (jednotlivci)
11. 12. 14:00 – 16:30 vánoční setkání s rodiči – jarmark
18. 12. 15:30 vánoční posezení s bývalými zaměstnanci školy
23. 12. – 3. 1. vánoční prázdniny (nástup do školy v pondělí 6. 1. 2020)

 

Leden

22. 1. 14:30 pedagogická rada
30. 1. vysvědčení za 1. pololetí
31. 1. pololetní prázdniny

 

Únor

2. – 9. 2. LVK 7. ročník – Vébrovy boudy, Pec pod Sněžkou
13. 2. obvodní kolo soutěže v anglické konverzaci
17. – 23. 2. jarní prázdniny
projekt EDISON

Březen

11. 3. 8:00 – 10:00, 14:00 – 17:00 Den otevřených dveří
12. 3. krajské kolo soutěže v anglické konverzaci
25. 3. 15:00 – 17:00 konzultační hodiny pro rodiče
27. 3. Noc s Andersenem (20. ročník)
30. 3. – 3. 4. partnerský projekt – návštěva německé školy žáky z ČR

 

Duben

1. – 2. 4. zápis do 1. tříd (šk. r. 2020/21)
9. – 10. 4. velikonoční prázdniny
22. 4. 14:30 pedagogická rada
22. 4. 18:00 třídní schůzky

 

Květen

1. 5. Svátek práce (1890)
8. 5. Den vítězství (1945)
Sluníčková škola pro budoucí prvňáčky (měsíc – Út)
17. 5. – 22. 5. poznávací zájezd Anglie
28. 5. 16:00 – 19:00 zahradní slavnost k MDD

 

Červen

10. 6. 16:00 třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků
17. 6. 14:30 pedagogická rada
24. 6. 14:00 provozní porada zaměstnanců školy
26. 6. ukončení školního roku
29. – 30. 6. ředitelské volno

 

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.

Školní vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Termíny akcí budou průběžně aktualizovány.

Poslední aktualizace: 2. 9. 2019