Organizační plán školního roku 2020/2021

Září

1. 9.  8:00 zahájení školního roku ZŠ s Rvj Filosofská
 8:15 zahájení školního roku pro žáky 1. tříd
 9:00 třídní schůzky rodičů žáků 1. tříd
2. 9. plavecký výcvik žáků – 3.A,B, 4.C – skupina I.
plavecký výcvik žáků – 3.C, 4.D – skupina II.
9. 9. 17:00 – 18:00 třídní schůzky rodičů 2.– 9.ročníku
15. 9. 8:00 fotografování žáků 1. tříd
25. 9. Evropský den jazyků

 

Říjen

15. 10. 14:00 – 16:00 konzultace pro rodiče žáků 1.tříd
28. 10. Den vzniku samostatného československého státu (1918)
29. 10. a 30. 10. podzimní prázdniny

 

Listopad

17. 11. Den boje za svobodu a demokracii
19. 11. 14:30 pedagogická rada
19. 11. 18:00 třídní schůzky (od 17.00 schůzka třídních důvěrníků SRŠ)

 

Prosinec

vánoční fotografování – 1. stupeň (jednotlivci)
9. 12. 14:00 – 16:30 ZRUŠENO: vánoční setkání s rodiči – jarmark
16. 12. 15:30 ZRUŠENO: vánoční posezení s bývalými zaměstnanci školy
21. – 22. 12. ředitelské volno
23. 12. – 3. 1. vánoční prázdniny (nástup do školy v pondělí 4. 1. 2021)

 

Leden

20. 1. 14:30 pedagogická rada
28. 1. vysvědčení za 1. pololetí
29. 1. pololetní prázdniny

 

Únor

7. – 14. 2. LVK 7. ročník – Vébrovy boudy, Pec pod Sněžkou
22. – 28. 2. jarní prázdniny

 

Březen

10. 3. 8:00 – 10:00, 14:00 – 17:00 Den otevřených dveří
24. 3. 15:00 – 17:00 konzultační hodiny pro rodiče
Noc s Andersenem (21. ročník)

 

Duben

1. – 2. 4. velikonoční prázdniny
6. – 7. 4. zápis do 1. tříd (pro šk. r. 2021/2022)
13. 4. náhradní zápis (pro předem omluvené žáky)
21. 4. 14:30 pedagogická rada
21. 4. 18:00 třídní schůzky

 

Květen

Sluníčková škola pro budoucí prvňáčky (každé úterý)
zahradní slavnost k MDD

 

Červen

9. 6. 16:00 třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků
16. 6. 14:30 pedagogická rada
28. 6. 14:00 provozní porada zaměstnanců školy
30. 6. ukončení školního roku

 

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

Školní vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Termíny akcí budou průběžně aktualizovány podle epidemiologických nařízení.

Poslední aktualizace: 31. 8. 2020