Organizační plán školního roku 2021/2022

Září

1. 9. 8:00 zahájení školního roku ZŠ s Rvj Filosofská
8:15 zahájení školního roku pro žáky 1. tříd
9:00 třídní schůzky rodičů žáků 1. tříd
8. 9. 8:00 fotografování žáků 1. tříd
plavecký kurz žáků – 3. A, B, C, 4. C – skupina I.
plavecký kurz žáků – 4. A, B – skupina II.
9. 9. 17:00 – 18:00 třídní schůzky rodičů 2. – 9. ročníku
24. 9. Evropský den jazyků
27. 9. ředitelské volno

 

Říjen

8. – 9. 10. volby do PS
14. 10. 14:00 – 16:00 konzultace pro rodiče žáků 1. tříd
27. 10. a 29. 10. podzimní prázdniny

 

Listopad

17. 11. Den boje za svobodu a demokracii
24. 11. 14:30 pedagogická rada
24. 11. 18:00 třídní schůzky (od 17:00 schůzka třídních důvěrníků SRŠ)
26. 11. vánoční fotografování – 1. stupeň (jednotlivci)

 

Prosinec

15. 12. 15:30 vánoční posezení s bývalými zaměstnanci školy
23. 12. – 2. 1. vánoční prázdniny (nástup do školy v pondělí 3. 1. 2022)

 

Leden

19. 1. 14:30 pedagogická rada
31. 1. vysvědčení za 1. pololetí

 

Únor

4. 2. pololetní prázdniny
LVK 7. ročník – Vébrovy boudy, Pec pod Sněžkou

 

Březen

7. – 13. 3. jarní prázdniny
23. 3. 15:00 – 17:00 konzultační hodiny pro rodiče (on-line)
Noc s Andersenem

 

Duben

5. – 6. 4 Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023
14. – 18. 4. velikonoční prázdniny
zápis do 1. tříd (pro šk. r. 2022/2023)
náhradní zápis (pro předem omluvené žáky)
20. 4. 14:30 pedagogická rada
20. 4. 18:00 třídní schůzky

 

Květen

Sluníčková škola pro budoucí prvňáčky (každé úterý)

 

Červen

9. 6. 16:00 třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků
15. 6. 14:30 pedagogická rada
28. 6. 14:00 provozní porada zaměstnanců školy
30. 6. ukončení školního roku

 

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2022 do 31. srpna 2022.

Školní vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Termíny akcí budou průběžně aktualizovány podle epidemiologických nařízení.

Poslední aktualizace: 16. 3. 2022

Změny vyhrazeny!