Organizační plán školního roku 2022/2023

Září

1. 9.  8:00 zahájení školního roku ZŠ s Rvj Filosofská
 8:15 zahájení školního roku pro žáky 1. tříd
 9:00 třídní schůzky rodičů žáků 1. tříd
7. 9.  8:00 fotografování žáků 1. tříd
8. 9. 17:00 – 18:00 třídní schůzky rodičů 2. – 9. ročníku
23. – 24. 9. Komunální volby
26. 9. Evropský den jazyků

 

Říjen

10. – 14. 10. plavecká ŠVP – 4. třídy
13. 10. 14:00 – 16:00 konzultace pro rodiče žáků 1. tříd
17. – 21. 10. plavecká ŠVP – 3. třídy
24. – 25. 10. ředitelské volno
26. 10. a 27. 10. podzimní prázdniny

 

Listopad

17. 11. Den boje za svobodu a demokracii
18. 11. ředitelské volno
23. 11. 14:30 pedagogická rada
23. 11. 18:00 třídní schůzky (od 17.00 schůzka třídních důvěrníků SRŠ)
24. 11. vánoční fotografování – 1. stupeň (jednotlivci)

 

Prosinec

14. 12. 15:30 vánoční posezení s bývalými zaměstnanci školy
23. 12. – 2. 1. vánoční prázdniny (nástup do školy v úterý 3. 1. 2023)

 

Leden

14. – 21. 1. LVK – výběr žáků 7.A, 9.B – hotel Permon, Albrechtice
18. 1. 14:30 pedagogická rada
31. 1. vysvědčení za 1. pololetí

 

Únor

3. 2. pololetní prázdniny
26. 2. – 5. 3. LVK 7. B, 7. C – Vébrovy boudy, Pec pod Sněžkou

 

Březen

2. 3. 14:00 – 17:00 Den otevřených dveří
13. – 19. 3. jarní prázdniny
22. 3. 15:00 – 17:00 konzultační hodiny pro rodiče
23. 3. obvodní kolo konverzační soutěže v AJ
Noc s Andersenem

 

Duben

4. 4. krajské kolo konverzační soutěže v AJ
6. 4. velikonoční prázdniny
12. – 13. 4. 14:00 – 17:30 zápis do 1. tříd (pro šk. r. 2023/2024)
náhradní zápis (pro předem omluvené žáky)
19. 4. 14:30 pedagogická rada
19. 4. 18:00 třídní schůzky

 

Květen

16. 5.,  23. 5. Sluníčková škola pro budoucí prvňáčky

 

Červen

7. 6. 16:00 třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků
14. 6. 14:30 pedagogická rada
28. 6. 14:00 provozní porada zaměstnanců školy
30. 6. ukončení školního roku

 

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2023 do 3. září 2023.

Školní vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Termíny akcí budou průběžně aktualizovány podle epidemiologických nařízení.

Poslední aktualizace: 6. 9. 2022

Změny vyhrazeny!