Organizační plán školního roku 2023/2024

Září

4. 9.  8:00 zahájení školního roku ZŠ s Rvj Filosofská
 8:15 zahájení školního roku pro žáky 1. tříd
 9:00 třídní schůzky rodičů žáků 1. tříd
6. 9.  8:00 fotografování žáků 1. tříd
7. 9. 17:00 – 18:00 třídní schůzky rodičů 2. – 9. ročníku
20. 9. slavíme 55. výročí školy
27. 9. Evropský den jazyků – projekt
28. 9. státní svátek
29. 9. ředitelské volno

 

Říjen

9. – 13. 10. výměnný zájezd – partnerství – Němci v Praze
12. 10. 14:00 – 16:00 konzultace pro rodiče žáků 1. tříd
26. 10. a 27. 10. podzimní prázdniny

 

Listopad

6. – 10. 11. plavecká ŠVP 2. A a 2. B
17. 11. Den boje za svobodu a demokracii
22. 11. 14:30 pedagogická rada
22. 11. 18:00 třídní schůzky (od 17:00 schůzka třídních důvěrníků SRŠ)
24. 11. vánoční fotografování – 1. stupeň (kalendář – jednotlivci)

 

Prosinec

4. 12. 16:00 lampionový průvod (žáci 1. – 4. roč. ŠD s rodiči)
14. 12. 15:30 vánoční posezení s bývalými zaměstnanci školy
23. 12. – 2. 1. vánoční prázdniny (nástup do školy ve středu 3. 1. 2024)

 

Leden

17. 1. 14:30 pedagogická rada
31. 1. vysvědčení za 1. pololetí

 

Únor

 2. 2. pololetní prázdniny
 5. 2. – 11. 2. jarní prázdniny
20. 2. obvodní kolo konverzační soutěže v AJ

 

Březen

1. 3. – 8. 3. LVK 7. roč. – Vébrovy boudy, Pec pod Sněžkou
6. 3. 14:00 – 17:00 Den otevřených dveří
13. 3. 14:30 – 17:30 Velikonoční jarmark
20. 3. krajské kolo konverzační soutěže v AJ
22. 3. Noc s Andersenem
28. 3. velikonoční prázdniny

 

Duben

10. 4. – 11. 4. zápis do 1. tříd (pro šk. r. 2024/2025)
17. 4. 14:30 pedagogická rada
17. 4. 18:00 třídní schůzky
18. 4. náhradní zápis (pro předem omluvené žáky)

 

Květen

14. 5., 21. 5., 28. 5. Sluníčková škola pro budoucí prvňáčky

Červen

6. 6. 16:00 třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků
12. 6. 14:30 pedagogická rada
26. 6. 14:00 provozní porada zaměstnanců školy
28. 6. ukončení školního roku

 

Hlavní prázdniny budou trvat od 29. června 2024 do 1. září 2024.

Školní vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Termíny akcí budou průběžně aktualizovány.

Poslední aktualizace: 25. 10. 2023

Změny vyhrazeny!