Organizační plán školního roku 2023/2024

Září

4. 9.  8:00 zahájení školního roku ZŠ s Rvj Filosofská
 8:15 zahájení školního roku pro žáky 1. tříd
 9:00 třídní schůzky rodičů žáků 1. tříd
6. 9.  8:00 fotografování žáků 1. tříd
7. 9. 17:00 – 18:00 třídní schůzky rodičů 2. – 9. ročníku
20. 9. slavíme 55. výročí školy
27. 9. Evropský den jazyků – projekt
28. 9. státní svátek
29. 9. ředitelské volno

 

Říjen

9. – 13. 10. výměnný zájezd – partnerství – Němci v Praze
12. 10. 14:00 – 16:00 konzultace pro rodiče žáků 1. tříd
26. 10. a 27. 10. podzimní prázdniny

 

Listopad

6. – 10. 11. plavecká ŠVP 2. A a 2. B
17. 11. Den boje za svobodu a demokracii
22. 11. 14:30 pedagogická rada
22. 11. 18:00 třídní schůzky (od 17:00 schůzka třídních důvěrníků SRŠ)
24. 11. vánoční fotografování – 1. stupeň (kalendář – jednotlivci)

 

Prosinec

13. 12. 15:30 vánoční posezení s bývalými zaměstnanci školy
23. 12. – 2. 1. vánoční prázdniny (nástup do školy ve středu 3. 1. 2024)

 

Leden

LVK – 7. ročník
17. 1. 14:30 pedagogická rada
31. 1. vysvědčení za 1. pololetí

 

Únor

 2. 2. pololetní prázdniny
 5. – 11. 2. jarní prázdniny
obvodní kolo konverzační soutěže v AJ

 

Březen

6. 3. 14:00 – 17:00 Den otevřených dveří
20. 3. 15:00 – 17:00 konzultační hodiny pro rodiče
28. 3. velikonoční prázdniny
krajské kolo konverzační soutěže v AJ
Noc s Andersenem

 

Duben

zápis do 1. tříd (pro šk. r. 2024/2025)
náhradní zápis (pro předem omluvené žáky)
17. 4. 14:30 pedagogická rada
17. 4. 18:00 třídní schůzky

 

Květen

Sluníčková škola pro budoucí prvňáčky

Červen

6. 6. 16:00 třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků
12. 6. 14:30 pedagogická rada
26. 6. 14:00 provozní porada zaměstnanců školy
28. 6. ukončení školního roku

 

Hlavní prázdniny budou trvat od 29. června 2024 do 1. září 2024.

Školní vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Termíny akcí budou průběžně aktualizovány.

Poslední aktualizace: 25. 8. 2023

Změny vyhrazeny!