Platby

Od září 2017 je nově zřízen bankovní účet školy č. 60011 – 73892329/0800, který slouží výhradně na úhradu plateb za jednotlivé akce školy jako je školní družina, plavání, škola v přírodě, lyžařský výcvikový kurz a volnočasové aktivity – kroužky pořádané v rámci CVČ.

Číslo nového bankovního účtu mají děti rovněž uvedené v žákovské knížce.

Pro jednotlivé platby uvádějte vždy přidělený specifický symbol (SS) příslušné akce. Do zprávy pro příjemce připište jméno dítěte a specifikujte platbu (např. LVK, ŠVP, plavání, ŠD).

Platby žáků SS Číslo účtu
Školní družina 10 60011-73892329/0800
Plavání (3. – 4. ročník) 20
Škola v přírodě 30
Lyžařský výcvik 40
Kroužky od vedoucího daného kroužku
Stravné (obědy) 30015-73892329/0800