Platby

Do zprávy pro příjemce připište jméno dítěte a specifikujte platbu (např. LVK, ŠVP, plavání, ŠD).

Platby žáků SS Číslo účtu Variabilní symbol
Školní družina 10 60011-73892329/0800 7místný VS žáka (např. 1814567)
Plavání (3. – 4. ročník) 20
Škola v přírodě 30
Lyžařský výcvik 40
Kroužky od vedoucího daného kroužku
Stravné (obědy) 30015-73892329/0800 5místný VS přidělený ŠJ (např. 18111)