Evropský den jazyků

Evropský den jazyků letos připadl na sobotu 26. 9. 2020, na ZŠ Filosofská jsme jej ale slavili již pátek 25. 9. 2020.

Současná epidemiologická situace nás sice uzamkla do prostor jednotlivých tříd, což ale vůbec nevadilo. Oslavě jazykové rozmanitosti byly vyhrazeny hodiny češtiny a cizích jazyků, které jsou na naší škole vyučovány. Během jedné vyučovací hodiny se měli žáci třetích až devátých ročníků příležitost seznámit se základními údaji týkajícími se původu tohoto mezinárodního svátku a získat mnoho zajímavých informací.

Dozvěděli se například, že se na území dnešní Evropy hovoří asi 225 jazyky, že nejrozšířenějšími jazyky (z hlediska počtu rodilých mluvčích v Evropě) jsou ruština, němčina, angličtina a francouzština, že většina evropských jazyků spadá do skupiny indoevropské a spousty dalších pozoruhodných faktů. Nezůstalo ovšem pouze u otázek a odpovědí – žáci měli též možnost procvičit si zábavnou formou své jazykové znalosti a aktivně vyzkoušet pozdravy a základní fráze mnoha cizích řečí.

Děti zvládly nejen teoretickou, ale i praktickou část úkolů s takovým zápalem a obratností, že se zcela jistě, na svém dalším putování (nejen) Evropou, neztratí.

Michaela Adámková

https://filosofska.rajce.idnes.cz/2020-09-Evropsky-den-jazyku/