Hezal Lobo – Naše „adoptivní dcera”

Často dostávám od kolegyň a žáků otázku, koho že to vlastně sponzorujeme. Kdo je ta indická holčička, kterou jsme před lety adoptovali? Všichni tak nějak tušíme, že máme adoptovanou dívku jménem Hezal – a to je asi tak vše.

Rozhodla jsem se proto odpovědět na všechny vaše všetečné otázky.

Otázka: Jak se vlastně ta dívka jmenuje?
Odpověď: Hezal Lobo. Hezal je křestní jméno. Mimochodem v hindštině znamená „Líska“.

Otázka: Odkud Hezal pochází?
Odpověď: Pochází z Indie, z malé vesničky jménem Ajekar.

Otázka: Kolik je Hezal let?
Odpověď: Hezal se narodila v lednu 2005, je jí tedy aktuálně 16 let.

Otázka: Z jaké rodiny Hezal pochází?
Odpověď: Hezal sice pochází z úplné rodiny, ale jsou velmi chudí a její otec je dlouhodobě nemocný. Jediným rodinným příjmem je občasný prodej zeleniny. Hezal má dva sourozence a snaží se pomáhat s domácími pracemi, aby rodičům ulehčila situaci.

Otázka: Od kdy máme Hezal adoptovanou?
Odpověď: Od září 2015. tehdy jí bylo 10 let a navštěvovala Durch High Primary School.

Otázka: Proč jsme adoptovali právě tuhle dívku?
Odpověď: Protože naše předchozí „dcera“ Kavya úspěšně završila naši spolupráci maturitou a svatbou a my jsme hledali, komu bychom mohli pomoci dál. Žákovská samospráva tehdy vybrala Hezal.

Otázka: Co Hezal baví a čím se chce v budoucnu stát?
Odpověď: Hezal baví ve škole nejvíc angličtina. Taky ji baví zpěv, kreslení, vypravování příběhů, péče o zeleninu apod. a ráda se účastní školních soutěží v kreslení a zpěvu.

Otázka: Hezal je 16, kde studuje teď?
Odpověď: Hezal úspěšně postoupila na Government P.U. College v Muniyalu do přípravného kurzu na univerzitu.

Otázka: Jak vlastně víte o jejích studijních úspěších?
Odpověď: Jednak z Hezaliných dopisů a taky ze zprávy z arcidiecézní charity z pobočy z Indie.

J. Davidová