Historický kroužek

Využili jsme krásného počasí v neděli 16. 10. 2016 a vydali se navštívit výstavu Koruna na dlani – Věčná mince království v Rožmberském paláci na Hradě. Cestou od tramvaje jsme se prošli Královskou zahradou, kde jsme si všimli velmi starého stromu z třetihor a kolem Míčovny s renesančními sgrafity jsme zamířili do Zlaté uličky. Zde jsme mohli nahlédnout do různých domků / švadlenky, věštkyně, hospody, kořenářky/ a prohlédnout si také středověké zbraně, brnění, helmy, oblečení. Také jsme zašli do Daliborky, což bylo vězení a my jsme mohli vidět různá mučící nářadí.

Pak jsme rychle pospíchali do Rožmberského paláce na výstavu. Tam jsme se dozvěděli o těžbě stříbra, ražbě mincí a prohlédli si některé vystavené. Na konci výstavy na nás ještě čekaly kopie korunovačních klenotů a návštěva kaple.

Na této vycházce jsme se dozvěděli mnoho zajímavého a těšíme se na další.

Za historický kroužek Lenka Bílá, 7.D