Hodina moderní chemie

Chemie nemusí být jen vzorečky a rovnice. Chemie může být i velká zábava, zvlášť když se pustíme do nejrůznějších pokusů.

První dvě hodiny ve středu 17.5. zažili žáci 9.A a 8.A + B hodinu moderní chemie. Jedná se o akci, kdy zástupci VŠCHT Praha objasňují nejnovější trendy v chemii a především ukazují praktické aplikace chemie, bez kterých se neobejde celá dnešní společnost.

Na úvod hodiny jsme viděli, jak vybrané kationty barví plameny a vysvětlili si, jaká chemická reakce vlastně hoření je a jak se uplatňuje barvení plamenů při ohňostrojích. Je potřeba pochválit žáky 8. ročníků, kteří měli můj výklad o exotermních reakcích v živé paměti a velmi pěkně diskutovali. Za to byli odměněni i malými dárečky s logem VŠCHT Praha. Potom jsme si povídali o hasicích přístrojích, jeden jsme si i vyrobili a ověřili, že skutečně funguje. Dalším bodem programu bylo předvedení luminiscenční reakce a vysvětlení, proč se tato reakce může použít (a jaká jsou omezení použití) v kriminalistice. Hezky barevný byl pokus zvaný Chemický semafor, kde žáci 9.A uplatnili své znalosti z chemie sacharidů (a také mě velmi potěšili svými znalostmi).

Zabrousili jsme i do oblasti fyzikální chemie, když jsme si pomocí dusíku vysvětlili stavovou rovnici plynů. Na závěr programu jsme si s pomocí kapalného dusíku vyrobili vlastní výbornou smetanovou zmrzlinu.

Celá hodina byla velmi interaktivní, probíhala formou dialogu a myslím, že se nám všem líbila.

Anežka Veselá

http://filosofska.rajce.idnes.cz/2017-05-Hodina-moderni-chemie/