I v nelehké době pomáháme

Ani v letošním školním roce jsme nezapomněli na ty, kteří potřebují naši pomoc. Zapojili jsme se jako každý rok do několika charitativních akcí.

Podzimní Srdíčkové dny

Zakoupením magnetické záložky za 35 Kč či kolíčku za 30 Kč jsme podpořili Viktorku, která trpí spinální svalovou atrofií, což je nevyléčitelné genetické onemocnění, při kterém zcela ochabují svaly. Vybranou částkou 14 500 Kč pomůžeme také dalším vážně nemocným dětem na speciální rehabilitace, zdravotní pomůcky nebo ozdravné pobyty.

Děti dětem

Nákupem dětských plenek a dětské kosmetiky jsme v 10. ročníku sbírky nazvané Děti dětem podpořili Dětské centrum při Thomayerově nemocnici. Zařízení využije naši pomoc při péči o ohrožené děti a matky v krizové situaci.

Fond Sidus – vracíme dětem úsměvy

Pro fond Sidus jsme vybrali částku 4 000 Kč. Fond Sidus podporuje děti dlouhodobě nemocné či se zdravotním postižením.

Děkujeme všem, kteří i v této nelehké době myslí na ostatní.

Žáci a učitelé