Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Veškeré informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020 včetně dat naleznete v sekci O škole – Školní poradenské pracoviště – Výchovné poradenství.

Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách. Termín konání jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.