Informace k zahájení nového školního roku 2016/2017

Vážení rodiče a milí žáci,
dne 1.9.2016 zahájíme nový školní rok.

Průběh prvního dne v objektu Filosofská 3

Žáci prvních tříd budou slavnostně přivítáni ve čtvrtek 1.9.2016 v 8.00 h před budovou školy. Naše prvňáčky si odvedou třídní učitelky za doprovodu rodičů do třídy. Po přivítání dětí třídní učitelkou se děti půjdou se svou paní vychovatelkou podívat do školní družiny.
Rodiče zůstanou ve třídě a proběhnou první třídní schůzky s informacemi o chodu školy, školní družině, školní jídelně, nákupu potřeb na výtvarnou výchovu, anglický jazyk, čipu do ŠJ .., (1000 Kč)
První den děti nepotřebují žádné pomůcky ani přezůvky.
V pátek se budou žáci učit 2 vyučovací hodiny (do 9.40 hod). Po té přihlášení žáci půjdou do školní družiny. POZOR, v pátek se ještě nevaří ve školní kuchyni. V pondělí si přinesou do školy svačinku (i pití) a budou mít již 4 vyučovací hodiny (do 11.40 hod).

Průběh prvního dne v objektu Jitřní 6/185

Žáci prvních tříd budou slavnostně přivítáni ve čtvrtek 1.9.2016 v 8.30 h před budovou školy. Naše prvňáčky si odvedou třídní učitelky za doprovodu rodičů do třídy. Po přivítání dětí třídní učitelkou se děti půjdou se svou paní vychovatelkou podívat do školní družiny.
Rodiče zůstanou ve třídě a proběhnou první třídní schůzky s informacemi o chodu školy, školní družině, školní jídelně, nákupu potřeb na výtvarnou výchovu, anglický jazyk, čipu do ŠJ .., (1000 Kč)
První den děti nepotřebují žádné pomůcky ani přezůvky.
V pátek se budou žáci učit 2 vyučovací hodiny (do 9.40 hod). Po té přihlášení žáci půjdou do školní družiny. POZOR, v pátek se ještě nevaří ve školní kuchyni. V pondělí si přinesou do školy svačinku (i pití) a budou mít již 4 vyučovací hodiny (do 11.40 hod).
Školní družina – 7.00 – 17.00 h, děti odvádí paní vychovatelka

Organizace začátku školního roku 2016/17
1.9.2016
• 2. – 9. roč. – 8.00 – 8.45 h

2.9.2016
• 2. – 9. roč. – 8.00 – 11.40 h
POZOR, ŠKOLNÍ KUCHYŇ 1.-2.9. NEVAŘÍ
5.9. – 9.9.
• 1. – 5. roč. – 8.00 – 11.40 h
• 6. – 9. roč. – 8.00 – 12.35 h
• Školní jídelna vaří 1 jídlo do odvolání

Informace ŠD
Do školní družiny budou zařazeni žáci 1. až 3. tříd. Žáci 4. tříd budou do ŠD přijati pouze v případě volné kapacity. Zápisové lístky do ŠD obdrží žáci 1.9.2016. Prosíme je odevzdat obratem, nejpozději do pondělí.