Informace k zahájení nového školního roku 2019/2020

Vážení rodiče a milí žáci a žákyně,

dne 2. 9. 2019 zahájíme nový školní rok.

 

Průběh prvního dne v naší škole – 1. třída

Žáci prvních tříd budou slavnostně přivítáni v pondělí 2. září 2019 v 8.15 h před budovou školy, kde na ně bude čekat i třídní učitelka. Po přivítání děti s rodiči odejdou do své třídy.

Proběhnou první třídní schůzky s informacemi o chodu školy, školní družině, školní jídelně, nákupu potřeb na výtvarnou výchovu, anglický jazyk, čipu do ŠJ… (celkem 1 500 Kč). Děti se mezitím seznámí se svou vychovatelkou školní družiny, podívají do své školní družiny.

První den děti nepotřebují žádné pomůcky ani přezůvky.

První školní týden bude „zvykací“. Od úterý se budou žáci učit 3 vyučovací hodiny (do 10.45 hod). Zahájení výuky dle rozvrhu bude sděleno přes notýsek a informační systém Bakalář

Provoz školní družiny funguje vždy následně po konci vyučování. Paní vychovatelky si děti přebírají u jejich třídy.

Od 2. září je v provozu i ranní školní družina, od 7.00 hod.

 

Organizace začátku školního roku 2019/20

  • 2. 9. 2019
    • 2. – 9. ročník – 8.00 – 8.45 h
  • 3. 9. – 6. 9. 2019
    • 2. – 5. ročník – 8.00 – 11.40 h (včetně oběda)
    • 6. – 9. ročník – 8.00 – 12.35 h (včetně oběda)

 

Informace ŠD

Do školní družiny budou zařazeni žáci 1. až 3. tříd. Žáci 4. tříd budou do ŠD přijati pouze v případě volné kapacity. Zápisové lístky do ŠD obdrží žáci 2. 9. 2019. Prosíme je odevzdat obratem, nejpozději do středy.

Od 3. září je v provozu školní jídelna.

 

Informace pro 3. C, 3. D a 4. D

Třídy začínají plavecký v kurz 5. 9., další informace podají třídní učitelky.

 

Informace pro 4. C, 4. E

Třídy začínají plavecký v kurz 9. 9., další informace podají třídní učitelky.

 

Vedení školy