Informace k zahájení nového školního roku 2020/2021

Vážení rodiče a milí žáci a žákyně,

dne 1. 9. 2020 zahájíme nový školní rok.

Organizaci prvního dne jsme přizpůsobili současné situaci.

Škola bude otevřena od 7:30 hod., žáci budou rovnou vcházet bez přezutí do školy. Tím se vyhneme shromažďování žáků. Po příchodu použijí prostředky k hygieně rukou. Žáci jdou rovnou do své třídy. Vyučování pro 2. – 8. ročník skončí v 8:40 – 8:45 průběžně, 9. ročník skončí v 8:35.

Prosíme doprovod – rodiče žáků 1. stupně, aby dodržovali určité rozestupy, paní učitelka třídní vyjde s dětmi až před školu.

V žádném případě nevstupujte, prosíme, do budovy školy. Potřebujete-li hovořit s třídní učitelkou, kontaktujte ji a domluvte si čas setkání.

Na nové žáky budou čekat třídní učitelky v šatně školy se jménem a označením třídy, se spolužákem odejde nový žák do své třídy.

V každé třídě, na chodbách, na toaletách, před jídelnou máme k dispozici prostředky k hygieně rukou. Používáme jednorázové utěrky.

 

Průběh prvního dne v naší škole – 1. třída

Žáci prvních tříd budou slavnostně přivítáni dne 1. září 2020 v 8.15 h před budovou školy, kde na ně bude čekat i třídní učitelka. Po přivítání děti s třídní učitelkou odejdou do své třídy.

Paní učitelky mají vždy označení třídy ve formě kytičky apod., vytvořte skupinu své třídy u své paní učitelky.

Rodiče vyčkají (30 min.), nevchází zatím do budovy. Třídní učitelka předá žáky vychovatelce školní družiny, doprovodí rodiče do třídy a proběhnou první třídní schůzky s informacemi o chodu školy, školní družině, školní jídelně, nákupu potřeb na výtvarnou výchovu, anglický jazyk, čipu do ŠJ… (celkem 1 500 Kč).

Děti se mezitím seznámí se svou vychovatelkou školní družiny, podívají do své školní družiny.

Rodiče se se svými dětmi sejdou opět před školou.

Zabezpečíme fotodokumentaci ve třídě z prvního dne školáka.

První den děti nepotřebují žádné pomůcky ani přezůvky.

První školní týden bude „zvykací“. Od středy se budou žáci učit 3 vyučovací hodiny (do 10.45 hod). Zahájení výuky dle rozvrhu bude sděleno přes notýsek a informační systém Bakaláři.

Provoz školní družiny funguje vždy následně po konci vyučování. Paní vychovatelky si děti přebírají u jejich třídy.

Od 1. září je v provozu školní družina, odpolední.

Od 2. září je v provozu i ranní školní družina, od 6:30 hod.

 

Organizace začátku školního roku 2020/21

  • 2. 9. – 4. 9. 2020
    • 2. – 5. ročník – 8.00 – 11.40 h (včetně oběda)
    • 6. – 9. ročník – 8.00 – 12.35 h (včetně oběda)

 

Informace školní družiny

Do školní družiny budou zařazeni žáci 1. až 3. tříd. Žáci 4. tříd budou do ŠD přijati na základě žádosti a v případě volné kapacity. Žádost lze předat hospodářce školy, nebo 1. 9. třídní učitelce.

Zápisové lístky do ŠD obdrží žáci 1. 9. 2020. Prosíme je odevzdat obratem, nejpozději do čtvrtka 3. 9.

Od 2. září je v provozu školní jídelna.

Vedení školy