Informace k zápisu pro školský objekt Filosofská

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že zapsaných dětí do 1.ročníku v objektu Filosofská bylo více, než je možné přijmout, přistoupíme k losování volných míst do budoucích 1.tříd. Veřejné losování proběhne 2. května 2017 v 16.00 hodin v jídelně školy v objektu Filosofská.

Do 1.losování budou zařazeny pouze děti, které splňují 3.kritérium, tedy děti, které mají trvalé bydliště na území MČ Praha 4. Děti, které splňují 1. a 2. kritérium, splnily podmínky pro přijetí.

Po vylosování pořadí dětí ze skupiny třetího kritéria, bude následovat losování dětí, kterých se týká kritérium 4. a následně skupina odpovídající pátému kritériu.

Losování provede předsedkyně Spolku rodičů školy za přítomnosti člena školské rady a vedení školy.

PaedDr.V. Mašková, ředitelka školy