Informace pro rodiče ke školnímu stravování

Vážení rodiče,

v důsledku zvyšování cen potravin a navazující prováděcí vyhlášku č. 13/2023 Sb., ze dne 3. ledna 2023, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke zdražování obědů.

Cena oběda je závislá na věku dítěte, jehož dosáhne během školního roku:

žáci 7 – 10 let cena za oběd 40,- Kč měsíční platba 880,- Kč
žáci 11 – 14 let  cena za oběd 45,- Kč měsíční platba 990,- Kč
žáci 15 let a více cena za oběd 50,- Kč měsíční platba 1 100,- Kč

Nedotovaná cena oběda je 111,- Kč za jeden oběd (cizí strávníci).

 

Placení stravného

Vždy na následující měsíc bezhotovostním převodem z účtu na účet č. 30015-73892329/0800 nejpozději do 20. dne v měsíci. 

Překontrolujte si, prosím, nastavení trvalých platebních příkazů a limit inkasa.

Děkuji.

Blažena Němcová
vedoucí školní jídelny