Jak děti z 2.E přispěly k získání titulu Ekoškola?

Děti z 2.E se v hodinách VV a PČ pokusily vytvořit ekokodex, podle kterého se budeme řídit a chránit přírodu, pečovat o ni,třídit odpady a zlepšovat okolí a klima v naší škole. Zamysleli jsme se nad tím, čím vším už naše třída přispívá a co je třeba ještě zlepšit. Řekli jsme si spoustu zajímavostí o třídění odpadu, o přírodě a uvědomili jsme si, že to má smysl. Každý žák výtvarně ztvárnil jiný způsob, jak můžeme pomáhat nebo už pomáháme.

Posuďte sami, jak se nám to povedlo.
Martina Holečková

http://filosofska.rajce.idnes.cz/2017-02-Ekoskola-2.E/