Ke stažení » Centrum volného času

Nabídka kroužků Centra volného času ve školním roce 2019/20

Kroužky začnou od 1. 10. 2019. Platba, není-li uvedeno jinak, je vždy na jedno pololetí. Platba proběhne bezhotovostně, přihlášený žák obdrží od vedoucího kroužku číslo účtu a specifický symbol.

Variabilní symbol žáci z 2. – 9. ročníku obdržel loni. Žáci 1. ročníku letos. Noví žáci obdrží od svého třídní učitele. Je po celou dobu školní docházky neměnný. S platbou vyčkejte na pokyn vedoucího kroužku! Více informací naleznete v sekci Důležité – Platby.

Objednávání bylo spuštěno ve pátek 13. 9. ve 6.15 a ukončeno ve středu 18. 9.ve 20.00.

Registraci na kroužky CVČ můžete ověřit na https://krouzky.zsfilosofska.cz

Icon

Otevřené kroužky CVČ ve školním roce 2019/20
Stáhnout

 

 

Informace naleznete také v následujícím článku:

Centrum volného času – kroužky 2019/2020