Ke stažení » Zápis

Zápis do prvních tříd pro šk. rok 2021/2022

Veškeré informace naleznete v článku Zápis 2021 – základní informace.

POZOR – VLOŽEN NOVÝ FORMULÁŘ „Informace pro zák. zástupce“, nutno vyplnit a podepsat 

AKTUALIZOVÁNO – DOPLNĚNA AKTUÁLNÍ VYHLÁŠKA o školských obvodech ZŠ

Icon

Základní informace o zápise 2021
Stáhnout

Icon

Informace pro zák. zástupce
Stáhnout

Icon

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Stáhnout

Icon

Žádost o odklad povinné školní docházky
Stáhnout

Icon

Zápisní lístek
Stáhnout

Icon

Spádové ulice (Obecně závazná vyhláška č. 4 o školských obvodech základních škol)
Stáhnout

Icon

Desatero pro rodiče
Stáhnout

Icon

Náměty pro práci s budoucími prvňáčky
Stáhnout