Listopad ve školní družině

Začátkem tohoto měsíce jsme si připomněli tradice a zvyky spojené se Svatým Martinem. V zájmových činnostech jsme pekli svatomartinské rohlíčky, tvořili Martina na koni a zhlédli o něm dokument na interaktivní tabuli.

O rekreační činnosti jsme chodili na školní zahradu, kde si děti stavěly domečky z přírodnin a užily si sněhové radovánky. Chystáme průvod světýlek, některé děti se pochlubí i vlastnoručně vyrobeným lampiónem.

Tento měsíc se také děti podívaly do Antarktidy, vyrobily kouzelné domečky ze sádry a vyzkoušely batikovat papír a upekly sladké iglú.

Markéta Kyndlová

https://www.rajce.idnes.cz/filosofska/album/2023-12-listopad-ve-skolni-druzine