Na společné a bezpečné cestě do školy

Školní jídelna objektu naší školy v Jitřní ulici byla ve středu 29. března nabitá žáky, učiteli naší školy i rodiči. Jak by také ne: představitelé sdružení Pražské matky spolu se zástupci městské části Prahy 4 nám přišli vysvětlit, jak konkrétně bude u nás ve škole vypadat projekt Bezpečně do školy, který pro letošek oba objekty naší ZŠ Filosofské vyhrály. Výsledkem by nejdéle do dvou let měla být zásadní úprava dopravní situace před naší školou tak, aby se děti každé ráno nemusely proplétat ulicí mezi projíždějícími auty a autobusy.

Zástupkyně sdružení Pražské matky vysvětlila, že  jde o naše společné dílo, na kterém se vedle dětí a učitelů musejí podílet i rodiče. Děti v příštích týdnech dostanou mapky okolí školy, do kterých zakreslí svou cestu do školy a zároveň vyznačí místa, která považují za nebezpečná. Mladším žákům s tím pomohou rodiče. Žákovské mapky se pak v jednotlivých třídách překreslí do třídních map a nakonec v obou našich objektech  vznikne velká mapa cest do školy úplně všech žáků. Tak se uvidí, kolik dětí se v kterých konkrétních místech cestou do školy necítí bezpečně.

Mapky se stanou podkladem pro projektanta, který navrhne řešení dopravní situace před oběma objekty školy. Celé akce se na pravidelných schůzkách budou účastnit i zástupci městské části a také magistrátu. To je do značné míry záruka toho, že bude návrh dopravního řešení realizován. V současné době z deseti nejnověji připravených projektů je již k realizaci připraveno sedm, informovala zástupkyně sdružení Pražské matky. Ochota návrhy realizovat se přitom ze strany úřadů rok od roku zvyšuje, protože celý průzkum, který škola zrealizuje, čítá téměř tisíc žáků a jejich rodičů, což je skutečně velký počet, na který politici logicky slyší.

Přítomný zástupce projektového řešení dopravních situací následně rodičům i dětem ukázal, jak byly řešeny předchozí realizované projekty před školami. Všude se situace výrazně zklidnila i díky souvisejícímu výzkumu, v němž děti budou odpovídat na to, jakým způsobem se do školy dopravují. Jde totiž také o to výrazně omezit automobilovou dopravu před školou, na níž se podílejí hlavně rodiče dětí, kteří je přivážejí. Děti by se tak měly zamyslet i nad tím, zda nemohou do školy chodit pěšky, autobusem či jezdit na kole a koloběžce. Stojany na ně jsou k dispozici za branou na školní hřiště.

Jedna z maminek pak požádala, zda by nebyl problém, aby se příště tahle schůzka konala později tak, aby na ni mohli dorazit i zaměstnaní rodiče dětí. Půl třetí, na který byla svolána, je příliš brzy. Za sdružení Pražské matky i městskou část zazněl souhlas – prý to nebude problém. Takže příště se tam snad uvidíme všichni!

http://filosofska.rajce.idnes.cz/2017-04-Bezpecne-cesty-do-skoly/