Návštěva Pražského hradu s 5. D

V pondělí 13. 6. navštívila naše třída 5. D Pražský hrad.

Byli jsme si prohlédnout různá místa. Viděli jsme Jelení příkop, katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha, královský palác, baziliku sv. Jiří, Daliborku i Zlatou uličku.

Nejdřív jsme z dálky viděli prezidentskou vilu. Poté jsme šli do chrámu sv. Víta. Zaujal nás stříbrný náhrobek Jana Nepomuckého, který váží dvě tuny. Velmi zajímavé jsou hodiny na věži chrámu. Každá ručička má svůj vlastní ciferník.

V královském paláci jsme se prošli sálem, kde probíhají důležité státní události. Všem se nám líbila Zlatá ulička, kde se podle pověsti alchymisté pokoušeli vyrobit elixír mládí a zlato. Skutečnost je ale jiná. Nakonec jsme si prohlédli mučírnu ve věži Daliborce.

Průvodkyně nám udělala prohlídku Pražského hradu velice zábavnou. Rozdělili jsme se do pěti skupin a během putování jsme plnili různé úkoly. Nakonec jsme spočítali mince, které jsme dostávali za správně vyřešený úkol a vyhlásili jsme vítěze celé soutěže. Byla to velká zábava.

Příspěvky spolužáků a spolužaček zpracoval a vyprávění napsal Vojta Růžička.

https://filosofska.rajce.idnes.cz/2022-06-Navsteva-Prazskeho-hradu-s-5D/