Návštěva Staroměstské radnice

Dne 27. 1. 2017 jsme se společně s paní učitelkou Vrkočovou a naší paní učitelkou třídní Novákovou vydali na exkurzi do centra Prahy, a to přesněji na Staroměstskou radnici.

Cesta tam nám utekla rychle, neboť jsme plnili různé úkoly a zastavovali jsme se u různých historických památek Prahy. Každý z nás po cestě dostal úkol, který máme zpracovat do hodiny výchovy k občanství.

Když jsme dorazili na Staroměstskou radnici, ujal se nás pan průvodce a šli jsme hned do kaple, odkud jsme viděli v 10:00 apoštoly na orloji. Tentokrát ale z druhé strany, než jsme byli dosud zvyklí. Následovala asi hodinová prohlídka, během které jsme postupně prošli všechny čtyři budovy Staroměstské radnice a skončili jsme v jejím sklepení, které bylo tehdejším přízemím.

Na prohlídce jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací, avšak největší atrakcí byl obraz, který byl jakýmsi optickým klamem, neboť z kteréhokoliv místa Brožíkova sálu jste chodbu na onom obraze viděli pod stále stejným úhlem. Pan průvodce nám řekl, že jsme jedni z mála, kteří to mohli vidět, neboť běžně se do sálu před obraz nesmí.

Na cestě zpět jsme prošli Staroměstské náměstí, viděli jsme místní umělce a také místo, kudy prochází poledník. Dále jsme pokračovali přes Karlův most, kde byl opravdu krásný výhled na Vltavu. Cesta zpět tramvají nám už utekla rychle, neboť jsme byli plni dojmů a nových zážitků.

Třída 6.E
http://filosofska.rajce.idnes.cz/2017-02-Staromestska-radnice