Dětský ombudsman

Vždy je dobré mít se kam obrátit a nebýt na problémy sám nebo sama. Není ale lehké najít tu správnou osobu nebo instituci, proto tady najdeš pár rad, jak se co nejlépe a nejrychleji zorientovat.

  1. Napřed se pokus ideálně jednou větou zformulovat, co vlastně potřebuješ (například: Potřebuji s někým probrat, co se děje doma. Potřebuji pomoci vyřešit dluhy. Nevím, kam jít, když mám problémy ve škole apod.)
  2. Oslov někoho z okolí, komu důvěřuješ. Může to být rodič, jiný příbuzný, soused, učitelka ve škole, trenér sportovního oddílu apod. a poraď se s ním, koho z odborníků oslovit.
  3. Pokud nikoho takového nemáš nebo se stydíš, zkus si sám nebo sama vybrat mezi následujícími možnostmi podle povahy tvého problému a jeho naléhavosti:
    • Zavolej nebo napiš některé z linek důvěry (222 580 697)
    • Obrať se na sociálního pracovníka/sociální pracovnici tzv. orgánu sociálně-právní ochrany dětí (označovaného jako OSPOD), kterého najdeš na městském nebo obecním úřadě podle místa tvého bydliště.
    • Napiš ombudsmanovi na deti@ochrance.cz ideálně v případech, kdy si stěžuješ na nějaký úřad, jsi diskriminován/a nebo máš problémy například v dětském domově (blíže o možnostech ombudsmana zde). Počítej ale, že nemáme službu 24 hodin denně.