Školní EkoTým

Naše škola Filosofská je ekologicky založená z hlediska několika maličkostí i větších věcí, které děláme pro přírodu i sami pro sebe. Mezi tyto věci například patří třídění odpadu na papíry, plasty a kartony od mléka/džusu, šetření elektřinou a vodou, sběr plastových víček, starých baterií nebo malých elektrospotřebičů. Dále se snažíme zvelebovat prostředí naší školy, aby se nám tu lépe trávil čas a dobře se nám tak učilo.

Z několika žáků z různých tříd jsme sestavili skupinu zvanou EkoTým, která sbírá a sepisuje nápady na zlepšení ekologické situace na naší škole, a to za účelem ochrany naší přírody.

Zhruba od listopadu roku 2016 usilujeme o získání titulu Ekoškola. Tento titul s sebou přináší značné výhody v podobě spolupráce mezi žáky i učiteli, šetrného zacházení k prostředí kolem nás a hlavně velkého množství interaktivního materiálu, který zahrnuje i pracovní listy na téma Ekologie do jednotlivých předmětů.

Našim žákům není ekologická situace naší školy ani planety lhostejná a věnují se jí i ve svém volném čase. Příkladem může být vlastní báseň od Kateřiny Holečkové z 8. E, se kterou vyhrála i školní kolo recitační soutěže. Kačka nám svolila ji zveřejnit, takže i vy si ji můžete přečíst podél tohoto textu a zamyslet se nad touto problematikou.

Přečtěte si o nás a našich aktivitách více v článcích:

Báseň Ekologie

1.3.2019 Šárka Nováková

Našim žákům není ekologická situace naší školy ani planety lhostejná a věnují se jí i [číst dál…]

Náš EkoKodex

27.2.2019 Šárka Nováková

Stáhněte si náš EkoKodex.

Třídění odpadu

26.2.2019 Šárka Nováková

Naše základní škola třídění odpadu věnuje velkou pozornost. Jako poměrně velká instituce vyprodukujeme až několik [číst dál…]

Den Země

4.5.2018 Šárka Nováková

K příležitosti oslav Dne Země se třídy 3.E, 4.C, 4.D, 6.C, 6.D, 7.C, 7.D a 7.E společně a dobrovolně pustily do úklidu areálu Základní školy Filosofská od zanechaných odpadků i od spadaného listí loňského roku.

Tonda obal

23.4.2018 Martina Holečková

Děti z 1. stupně si zpestřily výuku programem o třídění odpadů a recyklaci „Tonda obal“. Zajímavou [číst dál…]

Sběr starého papíru

9.4.2018 Martina Papežová

Milí žáci, vážení rodiče, děkuji všem sběračům, kteří se podílí na recyklaci papíru. Každoročně sbíráme [číst dál…]

Den stromů

30.10.2017 Žáci školy

Třída 2. E využila nabídku MČ Praha 4 na oslavu DNE STROMŮ pod Branickou skálou. [číst dál…]

Činnost EKOTÝMU

23.2.2017 Žáci školy

Zhruba od listopadu roku 2016 usilujeme o získání titulu Ekoškola. Tento titul s sebou přináší [číst dál…]

Ekologie
Kateřina Holečková

Co to vůbec je?!
Vkládají do toho naděje,
ale nic se neděje.

Globální oteplování,
oceánu stoupání.

Lidi kvůli pokroku,
Zemi drtí do morku.

Amazonské pralesy se kácí dál,
kdo by pro to cokoliv udělal?

Všechny ty plasty v mořích,
všechen život v nich moří.

Však ještě je tu naděje!
Zvedněme se! Nebojme se!
A pojďme do boje!

Třídění odpadu nestačí,
chce to i způsoby jinačí.

Že to je práce mravenčí, nevadí.
Nechci být jako ty hloupé ovce v pozadí.

Jdou jen slepě za vidinou,
nevidí, jak zvířata a lesy hynou.

Proto se prosím zamyslete,
a už více neblbněte.