Školní EkoTým – zápisy ze schůzek

Vyberte si schůzku, jejíž zápis chcete zobrazit:

Zápis z 1. schůzky EkoTýmu
ve školním roce 2018/2019

Datum: 3. 10. 2018

Přítomné třídy: 2. C, 2. D, 3. C, 3. D, 3. E, 4. C, 4. D, 4. E, 5. C, 5. D, 6. A, 7. C, 7. D, 8. D, 8. E, 9. C, 9. D

Nepřítomné třídy: 8. C (polytechnické vzdělávání)

Vyučující: Micková Dana, Nováková Šárka

 

1. Seznámení členů EkoTýmu

 • 2. C – Marek Papež, Vilém Vymětal
 • 2. D – Ema Pražáková, Vojta Růžička
 • 3. C – Maxim Hlivka, Oliver Kubyzňák
 • 3. D – Matyáš Štekl, Štěpánka Kitzlerová
 • 3. E – Veronika Papežová, Eva Procházková
 • 4. C – Patrik Landsingen, Kateřina Bukovská
 • 4. D – Richard Bazal, Denys Yanistkyy
 • 4. E – Tereza Justová, Jiří Koutník
 • 5. C – Kristina Ovčinniková, Filip Egert
 • 5. D – Anna Eliášová, Eliška Tůmová
 • 6. A – Tereza Chroustová, Karolína Tikalová
 • 7. C – Aneta Matoušková, Jana Jičinská
 • 7. D – Marianna Kohoutová
 • 8. C – Dominika Čiháková, Tereza Váchová
 • 8. D – Vojta Döme, Matyáš Rychetský
 • 8. E – Jana Křístková, Kateřina Holečková
 • 9. C – Michal Švec, Kryštof Novák
 • 9. D – Caroline Hanna, Štěpán Ondrouch

 

2. K čemu slouží EkoTým?

Hlavním cílem naší školy je získat titul EkoŠkola. K tomu je zapotřebí spolupráce a vlivu vybraných jedinců na celou třídu. Tito vybraní žáci pak tvoří EkoTým, jehož činnost je založena na potřebě změny ekologické situace naší školy.

Členové EkoTýmu se pravidelně schází a řeší, co je potřeba změnit, monitorují již zavedené změny
a vyhodnocují zpětně jejích funkčnost.

Povinností členů EkoTýmu je informovat svou třídu o tom, co se na schůzce projednávalo, motivovat je ke změně a informovat je o tom, co se na škole děje.

 

3. Sedm kroků k získání titulu EkoŠkola

 1. EkoTým – žáci, učitelé, vedení, provozní zaměstnanci; jeho činnost povzbuzuje ke změně
 2. Analýza – zmapování stavu školy v oblasti prostředí a odpadů; co funguje a co je potřeba změnit
 3. Plán činností – vychází z výsledků analýzy; plán toho, co je potřeba změnit
 4. Monitoring, vyhodnocení – pravidelné kontroly nastolených změn, zda to funguje či nikoliv
 5. Environmentální výchova ve výuce – zařadit environmentální témata do vyučování
 6. Informovanost a spolupráce – v rámci školy i s veřejností
 7. EkoKodex – 8 bodů, které by měli naši žáci, učitelé, vedení i ostatní zaměstnanci školy dodržovat
  • přezouváme se
  • respektujeme ostatní
  • chováme se k sobě slušně
  • šetříme energiemi
  • šetříme vodou
  • neplýtváme hygienickými potřebami
  • neplýtváme jídlem
  • třídíme odpad

CÍL: Všichni žáci naší školy by měli vědět, co to znamená a jaká jsou naše pravidla.

 

4. Schůzky EkoTýmu

Scházet se budeme pravidelně cca 1× za měsíc vždy ve středu 3. vyučovací hodinu.

 

5. Rozdělení funkcí v EkoTýmu

 • PŘEDSEDA: Carol Hanna (9. D)
 • MÍSTOPŘEDSEDA: Marianna Kohoutová (7. D)
 • ZÁPISY SCHŮZEK: Jana Jičinská (7. C)
 • WEB: tvoříme společně všichni
 • NÁSTĚNKY: Tereza Chroustová, Karolína Tikalová (6. A)
 • ODPADY V ŠATNĚ: Denys Yanitskyy, Richard Bazal (4. D); Tereza Justová, Jiří Koutník (4. E)
 • KOŠE VE VÝTVARCE: Anna Eliášová, Eliška Tůmová (5. D)
 • VYNÁŠENÍ KARTONŮ:
  • 2. stupeň – Vojta Döme, Matyáš Rychetský (8. D)
  • 1. stupeň – Patrik, Kateřina (4. C)

 

6. Analýza

Do příští schůzky mají členové EkoTýmu za úkol zjistit, zda je v každé třídě na viditelném místě EkoKodex a Logo EkoTýmu.

Informovat třídu o tom, že sbíráme víčka, baterie, mobily, malé elektrospotřebiče, tonery do tiskáren, papír – vše v šatně v EkoKoutku.

Do příští schůzky byla zadána analýza – 8. E (odpady – Terka, Verča), 5. C (prostředí – Kristina, Filip)

Zápis z 2. schůzky EkoTýmu
ve školním roce 2018/2019

Datum: 16. 1. 2019

Přítomné třídy: 2. C, 2. D, 3. C, 3. D, 3. E, 4. C, 4. D, 4. E, 5. C, 6. A, 7. C, 7. D, 8. C, 8. D, 8. E, 9. C, 9. D

Nepřítomné třídy: 5. D (písemná práce z matematiky)

Vyučující: Micková Dana, Nováková Šárka

 

1. Poučení

 1. a) Do tříděného odpadu na papír nepatří papírové kapesníky, papírové utěrky ani roličky od toaletního papíru či kuchyňských utěrek.
 2. b) Do tříděného odpadu na plast nepatří kartonové obaly a lesklé obaly od sušenek.
 3. c) Kartonové obaly od mléka či džusů vždy vybírá služba ještě ten den, kdy probíhá jejich roznos do tříd. Nechávejte je na jednom místě (nejlépe na koši na tříděný odpad u umyvadla) a to prázdné a bez brčka.

 

2. Logo EkoTýmu + EkoKodex

NEMÁ NIC – 9. C, 9. D, 4. C, 8. D, 7. D

NEMÁ LOGO – 4. D, 3. E, 8. C

NEMÁ EKOKODEX – 7. C

 

3. Návrhy na změny

 • chlapci by chtěli na záchodech zrcadla
 • žáci by chtěli, aby se kartony od mléka vybírali později (např. až 6. vyuč. hod.)
 • žáci by chtěli, aby roznos mléka a ovoce do škol byl vyhlašován rozhlasem (často nevědí o tom,
  že si ho mají vyzvednout, protože když nejsou ve své kmenové třídě, tak jim to služba neřekne)
 • žáci by chtěli, aby v jídelně byla jen čistá voda (bez citronu)

 

4. Zopakování Sedmi kroků k získání titulu EkoŠkola

 1. EkoTým – žáci, učitelé, vedení, provozní zaměstnanci; jeho činnost povzbuzuje ke změně
 2. Analýza – zmapování stavu školy v oblasti prostředí a odpadů; co funguje a co je potřeba změnit
 3. Plán činností – vychází z výsledků analýzy; plán toho, co je potřeba změnit
 4. Monitoring, vyhodnocení – pravidelné kontroly nastolených změn, zda to funguje či nikoliv
 5. Environmentální výchova ve výuce – zařadit environmentální témata do vyučování
 6. Informovanost a spolupráce – v rámci školy i s veřejností
 7. EkoKodex – 8 bodů, které by měli naši žáci, učitelé, vedení i ostatní zaměstnanci školy dodržovat
  • přezouváme se
  • respektujeme ostatní
  • chováme se k sobě slušně
  • šetříme energiemi
  • šetříme vodou
  • neplýtváme hygienickými potřebami
  • neplýtváme jídlem
  • třídíme odpad

CÍL: Všichni žáci na škole by měli vědět, co to znamená a jaká jsou naše pravidla.

 

5. Schůzky EkoTýmu

Scházet se budeme pravidelně cca 1x za měsíc vždy ve středu 3. vyučovací hodinu.

Zápis ze 3. schůzky EkoTýmu
ve školním roce 2018/2019

Datum: 6. 3. 2019

Přítomné třídy: 2. C, 2. D, 3. C, 3. D, 3. E, 4. C, 4. D, 4. E, 5. C, 5. D, 6. A, 7. C, 7. D, 8. C, 8. E, 9. C,

Nepřítomné třídy: 8. D, 9. D (preventivní program)

Vyučující: Micková Dana, Nováková Šárka

 

1. Organizační pokyny EkoTýmu

 • 4. E chce sepsat 10 pravidel schůzek EkoTýmu
 • 8. C chce sepsat článek na web (ohlédnutí za 1. pololetím)
 • 8. E chce vytvořit info projekt ohledně zero waste
 • 7. D chce sepsat článek ohledně redukce odpadu
 • 9. D chce sepsat článek o školní zahradě, altánu, ornitologické stezce, retenčních nádržích, rorýsovnících a budkách pro jiné ptactvo na naší zahradě

 

2. Logo EkoTýmu + EkoKodex

Dotisk bude k dispozici do konce března.

 

3. Anketa pro 4.-9. ročník

Proběhne online anketa na téma ODPADY na naší škole. Vyučující výchov zajistí učebnu počítačů a nechají žáky vyplnit. Jedná se o náměty na změny z oblasti odpadů a také o zmapování toho, jak si jako škola v této oblasti vedeme. Zkrátka najít silné a slabé stránky tohoto programu.

 

4. Den Země

Plánujeme jako EkoTým na 23. 4. (úterý po Velikonočním pondělí) peer program starších žáků pro mladší žáky na téma třídění odpadů, plasty v moři, tání ledovců, znečišťování ovzduší atd.

Do příští schůzky mají členové za úkol zvolit si téma, vymyslet aktivity na 1 vyučovací hodinu pro 1 třídu 1. stupně a nahlásit, s kým budou program vytvářet.

 

5. Bodování úklidu a vynášení košů

Probíhá celoškolní soutěž v bodování vynášení košů a úklidu tříd. Vítěze čeká jistá odměna (pokusíme se, aby nebyla sladká ale hmotná) a poraženého čeká veřejně prospěšný trest, na kterém se shodneme na EkoTýmu.

Vítěz a poražený se vždy volí zvlášť za 1. stupeň a zvlášť za 2. stupeň.

 

6. Kartonové obaly od mléka/džusů

Kartonové obaly od mléka/džusů v rámci projektu Ovoce a mléko do škol, nechávejte ve třídách vždy na viditelném místě. Služba na konci dne vybere.

 • 1. stupeň zajišťuje 4. C
 • 2. stupeň zajišťuje 8. D