Školní družina

Naším cílem je umožnit dětem odpočinek, zábavu, ale i výchovu a vzdělávání mimo vyučování.

Zde naleznete základní informace o družině. Pokud se chcete spíše dozvědět o konkrétních aktivitách, přečtěte si články v sekci Aktuality, Fotogalerie nebo na facebook.com/zsfilosofska

 

Provoz

Pondělí až pátek

 • Ranní školní družina 7.00 – 7.45 hod
 • Odpolední školní družina po skončení vyučování – 17.00 hod

Vyzvedávání žáků

V budově Jitřní mezi 14.00 – 15.00 nelze žáky vyzvednout

Děti jsou rozděleny ve školním roce 2016/2017 do 12 oddělení:

 • v budově Filosofská, tel.: 241 029 047
  • 1.C          Markéta Kyndlová (4.oddělení – zvonky)
  • 1.D          Ivana Seifertová (5.oddělení – zvonky)
  • 1.E, 2.E  Marcela Hajncová (2.oddělení – zvonky)
  • 2.C, 2.E  Jolana Brožová (zas. Jana Votíková) (3.oddělení – zvonky)
  • 2.D          Jitka Procházková (1.oddělení – zvonky) – vedoucí ŠD
  • 3.C          Andrea Černá (6.oddělení – zvonky)
  • 3.D          žáci rozděleni do jednotlivých oddělení
 • v budově Jitřní, tel.: 244 466 550
  • 1.A          Romana Janoušová (zelené oddělení)
  • 1.B          Monika Dolejšová (modré oddělení)
  • 2.A, předškoláci  Marie Šprdlíková (oranžové oddělení)
  • 2.B          Erika Slezáková (červené oddělení)
  • 3.A          Ivana Skopcová (žluté oddělení)
  • 3.B, 2.A  Ivana Vítů (fialové oddělení)

 

Telefon do školní družiny

Jitřní: Vaše záležitosti lze telefonicky vyřídit s vychovatelkami mezi 11:00 a 11:40 h. Telefon do ŠD je 244 466 550 (budete přepojeni do ŠD), příp. 603 227 435. Třídy pod jídelnou – tel.: 244 466 550 (budete přepojeni do ŠD, cca do 15:30 h), třídy v hlavní budově – tel.: 603 227 435 (také k zastižení na vycházce a poté v koncové oranžové družině).

Filosofská: 241 029 047

 

Činnosti školní družiny

Odpočinková činnost:

 • relaxujeme a hrajeme si
 • společně si čteme
 • posloucháme hudbu
 • vedeme vzájemné rozhovory

Zájmová činnost:

 • učíme se různé výtvarné a pracovní techniky, získáváme praktické dovednosti, rozvíjíme jemnou motoriku, motivujeme se k estetickému cítění…
 • ZČ dělíme na pracovně-technickou, výtvarnou, hudebně-literární, tělovýchovnou a přírodovědnou
 • u prvních ročníků za udělané výrobky, činnosti atd. získáváme nálepky, pochvaly, razítka do notýsků ŠD
 • navštěvujeme divadla, kina
 • organizujeme besedy, přírodovědné a vlastivědné výlety, výstavy, společné akce s rodiči

Rekreační činnost:

 • aktivně odpočíváme na školní zahradě (hrajeme míčové a pohybové hry)
 • jezdíme na plavecký výcvik – Filosofská (úterý)
 • využíváme tělocvičnu
 • chodíme na vycházky do okolí školy, do lesa

Dodržujeme pitný režim:

 • Děti mají možnost doplňovat si lahvičky pitnou vodou, dále pak zakoupením v  automatech na pití a v mléčném automatu

Poplatek

 • měsíční úplata 300,- Kč
 • úplata se platí pololetně
 • úplata se hradí převodem na účet
 • žák ŠD má přidělen vlastní specifický symbol, vlepen v Notýsku

Jakékoli změny v uvedeném režimu na Zápisním lístku, proveďte písemnou formou. (změna odchodů, doprovodů, odhlášení docházky do ŠD)

Úhrada školní družiny:

 • specifický symbol: 10
 • variabilní symbol: každý žák vlastní ( 1. a 2. pololetí stejný )
 • bankovní spojení: 73892329 / 0800