Školní družina

Naším cílem je umožnit dětem odpočinek, zábavu, ale i výchovu a vzdělávání mimo vyučování.

Zde naleznete základní informace o družině. Pokud se chcete spíše dozvědět o konkrétních aktivitách, přečtěte si články v sekci Aktuality, Fotogalerie nebo na facebook.com/zsfilosofska

Provoz

Pondělí až pátek

 • Ranní školní družina 7.00 – 7.45 hod
 • Odpolední školní družina po skončení vyučování – 17.00 hod

Vyzvedávání žáků

Mezi 14.00 – 15.00 nelze žáky vyzvednout (změny časů uvedeny v notýsku ŠD).

Děti jsou rozděleny ve školním roce 2018/2098 do 6 oddělení:

 • tel.: 241 029 047
  • 1. A, 3. E Jolana Brožová (3. oddělení – zvonky)
  • 1. B Ivana Seifertová (5. oddělení – zvonky)
  • 1. C Marcela Hajncová (2. oddělení – zvonky)
  • 2. C Markéta Kyndlová (4. oddělení – zvonky)
  • 2. D Jitka Procházková (1. oddělení – zvonky) – vedoucí ŠD
  • 3. C, E Petra Nosková – (6. oddělení – zvonky)
  • 3. D rozdělena do jednotlivých oddělení

Telefon do školní družiny

241 029 047

Činnosti školní družiny

Odpočinková činnost:

 • relaxujeme a hrajeme si
 • společně si čteme
 • posloucháme hudbu
 • vedeme vzájemné rozhovory

Zájmová činnost:

 • učíme se různé výtvarné a pracovní techniky, získáváme praktické dovednosti, rozvíjíme jemnou motoriku, motivujeme se k estetickému cítění…
 • ZČ dělíme na pracovně-technickou, výtvarnou, hudebně-literární, tělovýchovnou a přírodovědnou
 • u prvních ročníků za udělané výrobky, činnosti atd. získáváme nálepky, pochvaly, razítka do notýsků ŠD
 • navštěvujeme divadla, kina
 • organizujeme besedy, přírodovědné a vlastivědné výlety, výstavy, společné akce s rodiči

Rekreační činnost:

 • aktivně odpočíváme na školní zahradě (hrajeme míčové a pohybové hry)
 • jezdíme na plavecký výcvik (úterý)
 • využíváme tělocvičnu
 • chodíme na vycházky do okolí školy, do lesa

Dodržujeme pitný režim:

 • Děti mají možnost doplňovat si lahvičky pitnou vodou, dále pak zakoupením v automatech na pití a v mléčném automatu

Poplatek a úhrada školní družiny

 • měsíční úplata 300,- Kč
 • úplata se platí pololetně 1 500,- Kč (do 22. 2. 2019)
 • úplata se hradí převodem na účet: 60011 – 73892329/0800 (viz. Platby)
 • žák ŠD má přidělen vlastní variabilní symbol – vlepen v Notýsku nebo Žákovské knížce
 • ŠD má specifický symbol: 10

Jakékoli změny v uvedeném režimu na Zápisním lístku, proveďte písemnou formou. (změna odchodů, doprovodů, odhlášení docházky do ŠD).

Kartičky Happysnack

V letošním školním roce dochází ke dvěma změnám:

 1. Karty mají omezenou platnost na jeden školní rok – vždy od 1. 9. do 30. 11. následujícího školního roku.
  Letošní edice je platná od 1. 9. 2018 do 30. 11. 2019.
  Původní karty budou mít ukončenou platnost 30. 11. 2018
 2. Karty jsou anonymní
  Pokud přijde na školu nový žák nebo ztratí kartu, dostane novou.
  Případné blokace, žádosti o převody a veškeré starosti o karty přecházejí na stranu rodiče.