Školní družina

Naším cílem je umožnit dětem odpočinek, zábavu, ale i výchovu a vzdělávání mimo vyučování.

Zde naleznete základní informace o družině. Pokud se chcete spíše dozvědět o konkrétních aktivitách, přečtěte si články v sekci Aktuality, Fotogalerie nebo na facebook.com/zsfilosofska

Provoz

Pondělí až pátek

 • Ranní školní družina 7.00 – 7.40 hod
 • Odpolední školní družina po skončení vyučování – 17.00 hod

Děti jsou rozděleny ve školním roce 2022/2023 do 7 oddělení:

Třída Vychovatelka E-mail Oddělení
1. A Jolana Brožová brozovaj@zsfilosofska.cz 3. oddělení – zvonky
1. B Marcela Hajncová hajncova@zsfilosofska.cz 2. oddělení – zvonky
2. A Markéta Kyndlová kyndlova@zsfilosofska.cz 4. oddělení – zvonky
2. B Ilona Kiliánková kiliankova@zsfilosofska.cz 7. oddělení – zvonky
3. A Barbora Hradecká hradecka@zsfilosofska.cz 6. oddělení – zvonky
3. B Jitka Procházková prochazkovaj@zsfilosofska.cz 1. oddělení – zvonky – vedoucí ŠD
3. C Veronika Kubásková kubaskova@zsfilosofska.cz 5. oddělení – zvonky
4. A, 4. B rozděleny do jednotlivých oddělení

Telefon do školní družiny Filosofská: 241 029 047

 

Činnosti školní družiny

Odpočinková činnost:

 • relaxujeme a hrajeme si
 • společně si čteme
 • posloucháme hudbu
 • vedeme vzájemné rozhovory

Zájmová činnost:

 • učíme se různé výtvarné a pracovní techniky, získáváme praktické dovednosti, rozvíjíme jemnou motoriku, motivujeme se k estetickému cítění…
 • ZČ dělíme na pracovně-technickou, výtvarnou, hudebně-literární, tělovýchovnou a přírodovědnou
 • u prvních ročníků za udělané výrobky, činnosti atd. získáváme nálepky, pochvaly, razítka do notýsků ŠD
 • navštěvujeme divadla, kina
 • organizujeme besedy, přírodovědné a vlastivědné výlety, výstavy, společné akce s rodiči

Rekreační činnost:

 • aktivně odpočíváme na školní zahradě (hrajeme míčové a pohybové hry)
 • jezdíme na plavecký výcvik (úterý)
 • využíváme tělocvičnu
 • chodíme na vycházky do okolí školy, do lesa

Dodržujeme pitný režim:

 • děti mají možnost doplňovat si lahvičky pitnou vodou, dále pak zakoupením v automatech na pití a v mléčném automatu

Úplata za školní družinu

 • měsíční úplata 300,- Kč
 • úplata se platí pololetně 1 500,- Kč (do 10. 2. 2023)
 • úplata se hradí převodem na účet: 60011 – 73892329/0800 (viz. Platby)
 • VS není nutné uvádět, ale do poznámky napište příjmení žáka a třídu
 • ŠD má specifický symbol: 10

Jakékoli změny v uvedeném režimu na Zápisním lístku proveďte písemnou formou (změna odchodů, doprovodů, odhlášení docházky do ŠD…).