Školní jídelna

Zde najdete jídelníček a objednávání přes internet. Číslo školní jídelny ZŠ s Rvj pro internetové objednávky: 11121 Přihlašovací jméno a heslo obdrží každý žák u vedoucí školní jídelny. Noví strávníci během měsíce září, stávající si mohou pro něj přijít kdykoliv během roku.

 

Pokyny pro stravování

ZŠ s Rvj Praha 4, Filosofská 3, p. o.

 

1. Přihláška ke stravování

Noví žáci dostanou na začátku školního roku přihlášku ke stravování. Vyplněnou a podepsanou od rodičů ji odevzdají do druhého dne třídnímu učiteli nebo vedoucí ŠJ.
Prosíme, aby rodiče napsali na přihlášku telefonické spojení (na oba rodiče).

 

2. Placení stravného pro školní rok 2019/20

První zálohová platba na školní rok 2019/20 je 20. 8. 2019. Prvňáci platí stravné při přihlášení ke stravování 3. 9. 2019.

VARIABILNÍ SYMBOL pro ŠJ zůstává beze změny z minulých let (NEJEDNÁ se o symbol rozdaný tř. učiteli na schůzkách)!

 

Icon

Přihláška ke stravování
Stáhnout

 

Stravné musí být vždy k 1. dni v měsíci zálohově zaplacené!

  1.  zadáte trvalý příkaz k platbě od 20. 8. 2019 do 20. 5. 2020 (poslední platba 5/2020)
  2. provedete jednorázovou úhradu převodním příkazem na celý školní rok
    na číslo účtu: 30015-73892329/0800 (viz. Platby)
  3. inkaso z Vašeho účtu, možnost inkasa ze všech bank (pro školu je nejvýhodnější inkaso z České spořitelny), č.ú. 0100253101/0800. Vždy k 20. dni v měsíci bude z Vašeho účtu inkasovaná potřebná hotovost dle věku dítěte, limit dejte 1 500 Kč. Změny se netýkají již zavedeného inkasa. POZOR: Na tento účet nelze posílat peníze, je pouze inkasní !!! Platba se Vám jinak vrátí zpět !!!

Zálohová platba na stravné se strhává vždy měsíc předem. Na účtu musí být potřebná hotovost dle věku dítěte. Jiný způsob placení stravného po dohodě s vedoucí ŠJ. K identifikaci platby slouží variabilní symbol, který rodičům sdělí vedoucí školní jídelny. Cena za 1 oběd se řídí věkem, kterého dítě dosáhne v průběhu daného školního roku (vyhláška č. 107/2005 o školním stravování).

Částka stravného na šk. rok 2019/2020 podle věku žáka:

Úhrada stravného od 1. 9. 2019
Zařazení Věk žáka Ročník (orientačně) Cena za 1 oběd Úhrada za měsíc
I. stupeň 7 – 10 let 1. – 4. ročník 29,- Kč 638,- Kč
II. stupeň 11 – 14 let 4. – 8. ročník 31,- Kč 682,- Kč
III. stupeň 15 let a více 8. – 9. ročník 33,- Kč 726,- Kč

Kdo nebude mít zaplacené obědy (stravné) vždy k 1. dni v měsíci, bude vyřazen ze stravování! Za neodebraný, nebo neodhlášený oběd se náhrada neposkytuje.

 

3. Bezkontaktní plastový čip

Při výdeji jídla se musí každý strávník prokazovat přiložením čipu ke čtečce.
Čip si každý žák zakoupí za 100 Kč v kanceláři ŠJ a používá jej po celou dobu školní docházky (tj. až do 9. třídy). Nevrací se, je majetkem žáka.
V případě ztráty je nutné zakoupit nový čip u vedoucí školní jídelny za plnou cenu (100,- Kč). Čip zároveň slouží pro odhlašování a objednávání stravy na objednávkovém místě u vchodu do jídelny.

 

4. Objednávání obědů

Každý strávník, který má objednané obědy, má automaticky objednán oběd č. 1. Pokud má strávník zájem o oběd č. 2, musí si jej objednat:

• na objednávkovém místě ve školní jídelně
• přes internet – adresa www.e-jidelnicek.cz; číslo jídelny 11121
• přihlašovací jméno + PIN obdrží noví žáci během září u vedoucí ŠJ.
Strávníci si objednávají oběd 14 dnů dopředu. Objednávky na následující týden nejpozději do středy do 14 hodin.

Internetové objednávky jsou možné od 15:00 do 08:00 hodin.

 

5. Odhlašování obědů

• telefonicky, telefonní číslo 241 494 579
• písemně – den předem vhodit do schránky u vchodu školy. Musí být uvedeno jméno dítěte, třída, odhláška od – do …
přes internet
• trvalé odhlášení žáka ze stravování je nutné ohlásit vedoucí ŠJ, osobně, telefonicky,
e-mailem: nemcova@zsfilosofska.cz
• odhlašování žáků prostřednictvím e-mailu (uveďte jméno, třídu a dny na které oběd odhlašujete)

 

6. Výdej obědů v době nemoci

Vydává se pouze první den nemoci dítěte do přinesených nádob (zadní vchod školní jídelny – zvonek). Je nutné mít s sebou čip! Obědy se vydávají od 11.00 do 11.30 hod.

Připomínky, náměty a dotazy k provozu ŠJ u vedoucí ŠJ jídelny osobně, nebo telefonicky v pracovní době od 8:00 do 16:00 hodin, nebo emailem na adresu nemcova@zsfilosofska.cz.

 

Blažena Němcová, vedoucí školní jídelny

V Praze dne 28. 6. 2019

 


 

ALERGENY V POTRAVINÁCH

Seznam alergenů publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU. Různé druhy alergií postihují až 30% populace, každý jedinec si musí zjistit podle příznaků, jakých potravin se má vyvarovat. Na alergii není lék.

Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému.

 

Icon

Alergeny v potravinách
Stáhnout

 

Školní jídelna nemůže brát zřetel na alergie strávníků.

Alergeny uvádíme na jídelním lístku.