Školní knihovna

Školní knihovna je určena pro všechny žáky naší školy, pravidelně ji navštěvují především žáci prvního stupně.

Žáci mají k dispozici přes 3 700 knih – beletrii i literaturu naučnou. Knižní fond je každý rok doplňován. Jednak se nakupují knihy z prostředků Sdružení rodičů ZŠ Filosofská, ale také dochází k rozšiřování nabídky knih díky darům samotných žáků a jejich rodičů, kteří knihovně darují knihy, které už přečetli.

Školní knihovna je v odpoledních hodinách využívána i jako prostor školního klubu, kde žáci mohou strávit čas při čekání na odpolední výuku. Mohou si zde číst, prohlížet si knihy a časopisy nebo vyhledávat informace pro zadané projekty (referáty).

Hodinu v knihovně lze rovněž začlenit do výuky (především českého jazyka).

Otevírací doba knihovny:
Úterý: 13.00 – 14.30
Středa: 9.40 – 9.55 (velká přestávka)
Čtvrtek: 13.00 – 14.00

Mgr. Jana Zapletalová
http://filosofska.rajce.idnes.cz/Knihovna_skoly_-_2015/