Výroční zpráva žákovské samosprávy 2015/2016

Objekt Filosofská

Dovolte mi, abych Vás seznámila s činností Žákovské samosprávy ZŠ Filosofská v objektu Filosofská ve školním roce 2015/16.

Na počátku září se konala 1. schůze žákovské samosprávy, na které zástupci tříd zvolili ze svého středu předsedu: Zuzanu ČERMÁKOVOU (9.C) a místopředsedu: Ditu NOVOTNOU (také 9.C) . Vzhledem k tomu, že se nám v předchozích letech osvědčil systém, kdy se žáci vyšších ročníků ujmou našich nejmenších, přidělili jsme našim prvňáčkům a druhákům hned na 1. schůzi poradce a pomocníky z řad našich osmáků a deváťáků. Poté si zástupci tříd připomněli základní pravidla ohledně provozu školy, která následně předali svým spolužákům ve třídách. Jednalo se o informace, týkající se jak běžného provozu, tj. bezpečnosti, úklidu tříd apod., tak i kroužků Centra volného času apod.

Také bylo zapotřebí najít urychleně náhradníka za naši adoptivní indickou dceru Kavyu, která odmaturovala a šťastně se vdala se. Naše volba padla na indickou dívku Lobo Hezal. Dále bylo nutno zjistit, které třídy jsou připravené sponzorovat zvířata v ZOO Praha, neboť předchozí sponzoring skončil.

V říjnu se úspěšně podařilo dotáhnout ke zdárnému konci sponzoring ZOO Praha – až na jednu třídu se všechny třídy objektu Filosofská rozhodly sponzorovat nějaké zvíře. Za vybrané peníze obdržely jednotlivé třídy volné vstupenky do ZOO pro každého žáka třídy, platné po dobu jednoho roku, stejně jako sponzorský list a fotografii jimi vybraného zvířete, kterými si mohly vyzdobit nástěnky.

Další říjnovou akcí byl tradičně Halloween. Žáci měli možnost se zúčastnit soutěží o nejkrásnější masku, nejúžasnější dýni a nejúchvatnější mumii.

Říjnového Setkání Pražského parlamentu dětí a mládeže se za naši školu zúčastnili předsedové a místopředsedové 9. tříd Zuzana ČERMÁKOVÁ, Dita NOVOTNÁ a Matěj ŠEDIVÝ.

V listopadu jsme se na schůzi ŽS dozvěděli o vyhlášení sbírky na pomoc Kojeneckému ústavu. Třídy měly za úkol shromáždit co největší množství hygienických potřeb pro miminka. Sbírka byla do kojeneckého ústavu odvezena na počátku prosince. ŽS se také ujala prodeje drobných předmětů, jako jsou přívěšky, náramky apod., pro Fond Sidus. Heslem tohoto fondu je „S námi pomáháte druhým“ a výtěžek šel na podporu potřebných dětí.

Na počátku prosince jsme pro naše žáky postavili u vchodu do šaten stromeček žákovské samosprávy. Snad jeho světýlka rozjasnila našim malým i velkým příchod do školy v předvánočním čase.

Také jsme připravili 2 týmy Mikulášů, andělů a čertů. Jeden tým vyrazil na první stupeň, druhý se vydal na 2. stupeň a třetí do nedaleké mateřské školy mezi naše potencionální žáčky.

V předvánočním období se konal také Jarmark a Den otevřených dveří. Žáci 8. a 9. tříd se tradičně ujali průvodcovských služeb při DOD a opět se svého úkolu zhostili na výbornou. Příjemným úkolem bylo uspořádat ve třídách anketu, jak naložit s penězi za sběr papíru.

A se stejným zápalem zajistila ŽS i služby při zápisech do 1. tříd a dalším Dnu otevřených dveří, které se konaly v lednu 2016. Výsledkem ankety ve třídách bylo rozhodnutí použít peníze, utržené za sběr papíru, na alespoň částečné pokrytí nákladů, spojených s Akademií či Zahradní slavností na konci školního roku. Školou také po delší odmlce prošla tzv. „Hygienicko-estetická hlídka“ , která mapovala, zda mají třídy v pořádku hygienické potřeby (mýdlo/papírové ručníky/papírové kapesníky/toaletní papír), ale také jak je třída vyzdobená a jak se v ní děti cítí.

Na přelomu února a března jsme vymýšleli, čím překvapíme učitele u příležitosti jejich svátku, Mezinárodního dne učitelů. Letos jsme se rozhodli využít nápad, který vyšel z řad našich nejmenších – paní učitelky měly dostat koláž, která by je nějak vystihovala (např. jejich zájmy, koníčky, předměty, které vyučují). Také se začal rýsovat speciální den – „Župánkový den“ , který se konal koncem dubna.

Bylo také načase začít plánovat, jak oslavíme Mezinárodní den dětí. Padaly návrhy jako turnaj v Pexesu, ve Člověče, nezlob se a jiné. Dalším tématem k diskuzi byla plánované „Rozloučení s deváťáky“ , které se tentokrát vzhledem k časové tísni konalo 31. května poněkud komornější formou v KCN.

Mezinárodní den dětí se konal v pátek 3. června a užili si ho naši malí i velcí. 9. třídy připravily stanoviště pro 1.-4. třídy, kde mladší žáci plnili rozličné tělocvičné úkoly. Žáci 7. a 8. tříd připravili pro změnu aktivity pro děti z 5. a 6. tříd.

Lze konstatovat, že školní rok 2015/16 patřil mezi ty, v nichž Žákovská samospráva odvedla svůj standart. Mnohé se podařilo úspěšně zrealizovat (Halloween, sponzoring ZOO Praha, sponzoring indické dívky Lobo Hezal, Mezinárodní den dětí a mnohé jiné), ale rezervy tu jsou. Na jedné straně je výborně navázána spolupráce mezi různými ročníky a při realizaci MDD se projevilo, jak dobré je nechat našim straším žákům volnou ruku, ale na straně druhé, jak již bylo řečeno, rezervy máme. Bylo by třeba práci nějakým způsobem oživit a inovovat. Více anket, více „Hygienicko-estetických hlídek“, více „speciálních dnů“, zavést pravidelné vysílání ŽS… Je toho mnoho, co by bylo možné – jen chtít!

Nicméně rozhodně se není zač stydět. Děláme toho mnoho. A naše hlavní činnost spočívá v tom, co není možná příliš do očí bijící, ale napomáhá to v navazování dobrých vztahů mezi žáky, stejně jako vztahů mezi žáky a učiteli, mezi našimi žáky a vedením naší školy. V tom hledejme těžiště naší práce a to je také naší největší devizou. Školu nedělá jen budova se všemožnými technickými vymoženostmi a fungujícím pedagogickým sborem, ale také spokojení žáci, kteří se zde cítí bezpečně a přicházejí sem s důvěrou.

Již několik let po sobě nebyla v řadách ŽS žádná výrazná osobnost, ale k mé velké radosti se většina členů projevila v tom nejlepším slova smyslu jako týmoví hráči, s nimiž je radost spolupracovat a s nimiž lze mnohé dokázat. Školní rok 2015/16 je za námi a školní rok 2016/17 je před námi. A já nám všem opět držím palce, ať se nám daří plnit své úkoly a napomáhat budovat dobrou atmosféru naší školy.

Za žákovskou samosprávu
Jaroslava Davidová

 

Objekt Jitřní

Ve školním roce 2015/2016 navázala žákovská samospráva na aktivity a akce konané v předchozím školním roce a rozšířila další akce zahrnující jak žáky 1. stupně, tak žáky 2. stupně.

V září školního roku se na první schůzce zvolenými zástupci tříd odhlasovalo pravidelné hlášení o připravovaných akcích a jiných důležitých informacích. Hlášení probíhalo v úterý v 10 hodin. Hlášení se ujaly žákyně z 9.A, ke konci školního roku zaučily nové „hlasatelky“ pro příští školní rok z 6.A. Žákovská samospráva se pro tento rok konala jednou měsíčně v polovině měsíce. Z každé třídy docházeli pravidelně dva zástupci, kteří následně informovali o akcích svou třídu a aktivně se podíleli na organizaci akcí během celého školního roku. Veškeré nápady a náměty byly na schůzce prodiskutovány a odhlasovány. Z každé schůzky byl proveden zápis, který byl odevzdán vedení školy. O průběhu činnosti byli také ostatní žáci informováni prostřednictvím příslušné nástěnky a webových stránek školy.

Jako každý rok se konal jednou měsíčně „Tematický den“, na který měly děti přijít do školy konkrétně oblečení či upraveni. Pro tento školní rok jsme pořádali například Džínový den, Lentilkový den, Galantní den, Comic con den, na tento den se děti převlékly do seriálových, filmových a komiksových postav na téma sci-fi.

V říjnu proběhla již tradičně oslava Halloweenu, tedy tradiční průvod žáků 1. stupně v maskách čarodějů, duchů, smrtek, mrtvých nevěst, zombieků a dalších převleků. Pro 2. stupeň spočívala tato oslava v oblečení černé a bílé a zapojení se do programu pro děti 1. stupně v tělocvičně následně po průvodu v maskách.

Tento rok proběhly opět „Srdíčkové dny“ a to na podzim i na jaře na pomoc vážně nemocným dětem. Ve veřejné sbírce pořádanou Magistrátem hlavního města Prahy děti mohly přispět zakoupením tradičně magnetky, náramku, kávy nebo žetonu na nákupní vozíky.

Dalšími akcemi, které žákovská samospráva uspořádala, se staly již pravidelné akce, které probíhají v každém školním roce. Jedná se o halloweenský průvod, mikulášskou nadílku, vánoční poštu, sportovní turnaj ve stolním tenise, soutěž ve vaření a pálení čarodějnic.

Novou akcí v tomto školním roce se stala soutěž „Jitřní má talent“, která probíhala ve třech vyřazovacích kolech. Děti se mohly zúčastnit soutěže s jakýmkoliv talentem, bylo k vidění kreslení, tanec, gymnastika, ke slyšení zpěv, hra na kytaru, hra na flétnu a kouzlení. V porotě zasedaly vždy děti z druhého stupně a přivítali jsme v porotě také čestné hosty Tomáše Pavelku a Davida Hufa.

Po celý školní rok probíhal sběr papíru a víček. Z výtěžku a díky příspěvku od Rady rodičů bylo pořízeno nové ozvučení s reprobednami, mikrofony a porty.

Žákovská samospráva se také podílela na pomoci při organizaci Dnů otevřených dveří, zápisů žáků do 1. tříd a Laťky Jitřní.

Anna Bachová