Výroční zpráva žákovské samosprávy 2017/2018

Objekt Filosofská

Dovolte mi, abych Vás seznámila s činností Žákovské samosprávy ZŠ Filosofská v objektu Filosofská ve školním roce 2017/18.

Na počátku září se konala 1. schůze žákovské samosprávy, na které zástupci tříd zvolili ze svého středu předsedu: Markétu JEŽKOVOU (9.C) a místopředsedu: Lukáše FRKA (9.D). Jedním z našich prvních počinů bylo přidělení jakýchsi „tutorů“ z 8. a 9. tříd  našim prvňáčkům a druhákům. Jejich úkolem je pomáhat našim nejmenším, když je to potřeba.

 

Dalším úkolem bylo připomenout si základní pravidla, týkající se provozu školy, která poté zástupci tříd předali svým spolužákům ve třídách. A tentokrát toho bylo požehnaně! Jednalo se nejen o informace ohledně běžného provozu, tj. bezpečnosti, provozu šatny, úklidu tříd, kroužků Centra volného času apod., ale také nově informace, týkající se zavedení elektronických žákovských knížek.

Také jsme se dozvěděli, že se bude v polovině září konat tzv. Pěší den, kdy přijdeme všichni do školy pokud možno buď pěšky, na kole či koloběžce nebo použijeme MHD.

Další významnou akcí, kdy bylo potřeba využít pomoci našich žáků, byl projekt EDISON, kdy po dobu jednoho týdne na naší škole probíhala výuka pod vedením studentů z různých více či méně exotických zemí. A o průvodcovské služby se starali právě naši žáci.

Na konci září nás ještě čekaly „Srdíčkové“ dny. Během této charitativní akce měli žáci a nejen oni možnost zakoupit drobné dárkové předměty.

A v neposlední řadě se po delší době konal i speciální den pod názvem „MODRÁ JE DOBRÁ“, kdy jsme přišli do školy všichni oblečeni v modré.

 

V říjnu jsme se dozvěděli, že na škole proběhne v listopadu charitativní sbírka pro kojenecký ústav s názvem „Děti dětem“. Všichni jsme začali nosit do školy různé pleny, mýdla, šampony a vůbec vše, co může takové malé miminko potřebovat. Na listopadové schůzi bylo také odhlasováno, že částka 5.000,- Kč ze sběru papíru bude využita na nákup plen a jiných potřeb pro děti.

Na úplném počátku listopadu se také konal, byť poněkud opožděně, náš tradiční Halloween.  Žáci se jako každý rok zúčastnili soutěží o nejkrásnější masku, což patří vždy mezi vrcholné akce halloweenské veselice a je to vždy spojeno s velkým napětím. A nezapomnělo se ani na tradiční halloweenskou diskotéku.

Další v pořadí byla známá hamletovská otázka: „Sponzorovat zvíře v ZOO Praha či nesponzorovat?“ Neboť nám v prosinci končil sponzoring a bylo na třídách, zda se stanou adoptivními rodiči zvířat v ZOO Praha. Ve třídách probíhaly vášnivé diskuze a nakonec se 18 tříd z 20 rozhodlo zvíře sponzorovat J! Za vynaložené finance dostala každá třída volnou vstupenku do ZOO pro každého žáka třídy, platné po dobu jednoho roku, plus sponzorský list a fotografie jimi vybraného zvířete, kterými si jednotlivé sponzorující třídy vyzdobily nástěnky.

 

Prosinec bývá pro Žákovskou samosprávu jedním z nejnáročnějších měsíců. A nezaháleli jsme ani letos. Hned na počátku měsíce jsme pro naše žáky postavili u vchodu do šaten náš tradiční stromeček žákovské samosprávy, který nám pomáhá přečkat nekonečné čekání na Vánoce a vše, co nás ještě v prosinci čeká.

Kromě jiného bylo potřeba vytvořit jakousi „nákupní jednotku“, složenou z našich obětavých osmaček a dojít nakoupit potřeby pro děti z kojeneckého ústavu za výše zmíněných 5.000,- Kč ze sběru papíru a přidat je ke sbírce. Ta pak byla na počátku měsíce odvezena na místo určení.

A nesmíme zapomenout ani na Mikuláše! 5.12. hned ráno vítali naše školáky v šatně andílci a jedna roztomilá čertice, zatímco ostatní čerti a 3 důstojní Mikulášové teprve čekali na svou chvíli v útrobách školy. Po 8. hodině vyrazil jeden z Mikulášů se svými „lidmi“ na 1. stupeň, další na 2. stupeň a poslední nás šel reprezentovat do spřátelené mateřské školy.

 

V lednu jsme se všichni vzepjali k finiši, neboť končilo 1. pololetí a to si každý přeje dosáhnout těch nejlepších výsledků – zejména naši žáci z 5., 7. a 9. tříd, na které čekaly přijímací zkoušky na střední školy.

V únoru, kdy už jsme se trochu vzpamatovali, jsme začali přemýšlet, čím překvapíme své třídní učitelky v březnu v jejich velký den – „Mezinárodní den učitelů“. Z řad samosprávy vzešel originální nápad – každá paní učitelka třídní dostane od své třídy takovou květinu v květináči, která se s ní nejvíc hodí J. Nebyl to úplně lehký úkol, ale s pomocí svých tutorů ho zvládli i ti nejmenší: Jejich spolupráce zafungovala, a tak se paní učitelky mohly v březnu těšit z krásných orchidejí, anturia či dokonce masožravky!

V březnu se také konal Den otevřených dveří a služby z řad žáků opět zajistila Žákovská samospráva. Někteří z našich průvodců dokázali o škole mluvit tak fundovaně, že svými obšírnými znalostmi zaujali nejen naše návštěvníky, ale i nás samotné.

V březnu bylo také třeba zaplatit náklady spojené se studiem naší indické „dcery“ a kamarádky Hezal. Vzhledem ke krásnému výtěžku loňské sbírky nebylo letos zapotřebí dělat sbírku novou. Hezal nás pravidelně zásobuje milými dopisy, doplněnými půvabnými fotografiemi a obrázky, takže z ní můžeme mít radost.

 

Na počátku dubna se konaly zápisy do 1. tříd. Vzhledem k nutnosti posílit služby se tentokrát zapojili žáci 7. i 8 tříd. Nápor to byl velký, ale naši stateční ho zvládli na výbornou.

Na přelomu dubna a května se konal konkurz na moderátory naší Zahradní slavnosti. Po dvou kolech stále nebylo jasno, tak se porota nakonec rozhodla jmenovat dvě moderátorské dvojice. Na Zahradní slavnosti jsme se tak mohli setkat s Luciánem Zemanem a Karolínou Čmil ze 7.D, kteří se ujali moderování čísel 1. stupně. Druhý stupeň měli na starosti Štěpán Ondrouch a Caroline Hanna z 8.D.

 

Květen se nesl ve znamení přípravy na Zahradní slavnost. Ta se konala poslední květnový den a opět byla skvělá. Žáci obou objektů předvedli to nejlepší, co si mohli připravit. A aby vše klaplo, jak má, působila v pozadí i naše žákovská samospráva.

Bylo zapotřebí zajistit služby technického rázu, kterých se ujali žáci ze 7. a 8. tříd. Stánky s pečivem, které nám dodaly maminky, babičky i samotní žáci, obsadili žáci 6. a 7. tříd. A naše suita osvědčených „Vítaček“ se zapojila do služeb u vchodu. A nesmíme zapomenout ani na naše moderátory, kteří letos předvedli vyloženě profesionální výkony.

Jednou z klíčových akcí pro samotnou samosprávu bylo květnové Setkání zástupců žákovských parlamentů na Nuselské radnici. Na této akci, které se zúčastnili pod mým vedením 3 zástupci ŽS (Lukáš Frk z 9.D, Markéta Kočová z 8.C a Anna Bryndová z 8.D), jsme se dozvěděli mnohé z práce ostatních žákovských parlamentů, respektive samospráv. Byli jsme tam letos jako pouzí pozorovatelé, ale příští rok hodláme přispět i my se svou troškou do mlýna. Zjistili jsme, že se rozhodně nemáme za co stydět! Děláme hodně a možná mnohem víc, než je tomu na jiných školách.

 

Samozřejmě i my máme své rezervy. Vždycky jsou nějaké rezervy… Kupříkladu potřebujeme k našim schůzkám přátelštější prostředí. A tak jsme se rozhodli začít využívat náš školní klub. A opravdu velkou radost má Žákovská samospráva z nového zahradního altánu. Využili jsme ho k naší poslední schůzi a plánujeme tam chodit i nadále, když počasí dovolí.

V případě špatného počasí a v období zimy se budeme scházet ve výše zmíněném školním klubu, protože se jedná o prostředí ke schůzkám vhodnější. Je méně formální než prostředí tříd a zástupci tříd se v něm budou cítit příjemněji.

Přinesli jsme si spoustu nápadů, jak by bylo možné využít peníze, získané ze sběru papíru. Zahradní houpačka ve tvaru jakéhosi hnízda? „Chodník bosou nohou“? Brouzdaliště? – To vše nás napadalo při pohledu na prezentace jiných škol.

 

Také bychom chtěli znovuobnovit tradici školního časopisu. Nápadů máme spoustu, šikovných a ochotných žáků také, stačí jen se do toho pustit. A v našem novém časopise by se konečně mohla objevit i vytoužená anketa.

Naše práce se v mnohém prolíná s činností EkoTýmu, působícího na naší škole. EkoTým se ujal činností, které spadají více pod jeho pravomoci než pod samotnou ŽS (jako je například „Hygienicko-stetická hlídka“), a uvolnil tak ruce žákovské samosprávě k jiným činnostem. A to je moc dobře.

 

Nikdy jsme neusnuli na vavřínech. Vždycky jsme chtěli být ještě lepší.  ŽS při objektu Filosofská odváděla celá léta dobrou práci, zejména v naší hlavní činnosti, a tou je udržování dobrých vztahů mezi žáky, stejně jako vztahů mezi žáky a učiteli, mezi našimi žáky a vedením naší školy. Naším hlavním cílem je žák, který přichází do školy rád a s pocitem důvěry. A to se nám daří. I v nadcházejícím školním roce je Žákovská samospráva připravena spolu s vedením školy, rodiči, pedagogickými i nepedagogickými pracovníky napomáhat při budování dobré atmosféry naší školy.

 

Žákovská samospráva ponese od příštího školního roku název „Žákovský parlament“. A spolu s novým názvem chytla i druhý dech. Tak nám držte palce!

 

Za žákovskou samosprávu
Jaroslava Davidová