Zpráva z činnosti žákovského parlamentu 2022/23

Po předchozích letech, více či méně ovlivněných pandemií Covid 19, se ve školním roce 2022/23 vrátil náš školní parlament ke své činnosti s plnou vahou.

V září 2022 se konala naše první schůzka. Na této schůzi se seznámili zástupci jednotlivých tříd a odnesli si informace od vedení,  které poté tlumočili svým spolužákům ve svých třídách. Tentokrát byla nejdůležitější informací organizace úprav školy, respektive zateplování budovy školy, spojené s různými omezeními a diskomfortem při výuce. Zejména jsme byli předem připraveni na možná narušení výuky hlukem ze stavby.

Koncem září jsme poslali příspěvek na naši adoptivní indickou dceru Hezal Lobo, kterou podporujeme už několik let.

V říjnu 2022 proběhla volba předsedy a místopředsedy celoškolního ŽP, přičemž předsedkyní byla zvolena Sofie SCHÄTZOVÁ (9. B) a místopředsedkyní Magdalena KAČEROVSKÁ (9. A). Také jsme si užili náš speciální den – Den ve sportovním.

S paní zástupkyní jsme řešili nevhodné chování žáků na WC, znečišťování školy žvýkačkami a hluk ve školní jídelně.

Také jsme přivítali naše prvňáčky na jejich první schůzi ŽP.

V listopadu jsme si báječně užili Halloween. Po  dvou letech, kdy se Halloween kvůli epidemiologické situaci nemohl konat, jsme se opravdu vyřádili! Nejprve se naši starší žáci postarali o zábavu těch mladších a potom už průvod těch nejkrásnějších masek prošel třídami.

Také byl uzavřen sběr kaštanů.

Na začátku prosince jsme pro naše žáky postavili u vchodu do šaten náš tradiční stromeček žákovského parlamentu. Jeho zářící světla nám pomohla překonat dlouhé čekání na Vánoce.

Byla ukončena Sbírka Děti dětem – pro děti z kojeneckého ústavu, kdy jsme do školy nosili vše potřebné, co může takové malé děťátko potřebovat.

A hlavně – konal se Mikuláš. Měli jsme opět dva týmy, přičemž důstojný Mikuláš s rozkošnými čertíky a něžnými andílky vyrazil na 1. stupeň, zatímco jeho kolega spolu s drsnými pekelníky a vtipnými anděly vyrazil na stupeň druhý.

V lednu se konala tradiční charitativní akce – fond SIDUS. Naši mladší žáci si mohli od svých starších spolužáků koupit náramky, přívěsky apod.

A taky vyvstala otázka, co by potěšilo třídní učitelky 28. 3., na Den učitelů.

A vůbec poprvé jsme stáli před zodpovědným úkolem – jak odprezentovat činnost ŽP na setkání žákovských parlamentů Prahy 4 v červnu 2023…

V únoru 2023 byla hlavním tématem příprava Velikonočního jarmarku & Velikonočního bazaru.  A samozřejmě Den učitelů. Sami žáci vymysleli báječný dárek – každá třídní paní učitelka dostane tašku s podpisy všech žáků ve třídě. A do té tašky každý vloží malý symbolický dáreček – něco, co by podle něj paní učitelku potěšilo.

Jinak jsme s paní zástupkyní řešili naše evergreeny – hluk v jídelně, chování na chlapeckých toaletách, žvýkačky, chování žáků o přestávkách a přestavbu školy.

Na březnové schůzi nás čekal velmi zodpovědný úkol – vybrat, kdo nás bude reprezentovat na akci „Dělám víc, než musím“. Naší reprezentantkou se stala Štěpánka Kitzlerová (7.B). K jejímu vítězství přispěl i fakt, že kromě toho, že je všestranně nadaná, tak obsadila 2. místo v celostátním kole recitační soutěže ve španělském jazyce.

Také jsme oslavili Den učitelů. Paní učitelky byly z dárečků nadšené a nejlepší na tom všem bylo, že tenhle báječný  nápad vzešel od samotných žáků.

A aby toho nebylo málo, 29. 3. 2023 se v odpoledních hodinách konal Velikonoční jarmark. Velmi úspěšný díky štědrosti rodičů našich žáků a ostatních návštěvníků (celkový výnos činil bezmála 40.000,- Kč).

V dubnu 2023 se konala další charitativní akce, při níž žáci prodávali drobné předměty, dodané nám nadací Děti dětem.

V červnu 2023 jsme si vychutnali náš letošní poslední speciální den – tentokrát „Retro den“.

Také jsme se na poslední schůzi rozloučili potleskem s našimi deváťáky a vyslechli si Štěpánku Kitzlerovou, která nás jako jedna ze tří žáků zastupovala na setkání žákovských parlamentů škol Prahy 4. Skvělou prezentaci za naši školu vyrobila Sofie Schätzová (9. B) a na setkání ji odprezentovali Daniel Pavlásek a Štěpán Oberstein (9. B) a Štěpánka Kitzlerová (7. B). Hlavně jsme na setkání nabrali spoustu inspirace a mnohé skvělé nápady zrealizujeme v příštím školním roce

Na závěr lze říci, že žákovský parlament nabral po nucené pauze druhý dech a po setkání s parlamenty jiných škol můžeme hrdě konstatovat, že se nemáme zač stydět. Mnohé naše aktivity inspirovaly ostatní školy.

Žákovský parlament běží jako dobře namazaný stroj a zástupci tříd plní na jedničku funkci jakýchsi styčných důstojníků mezi třídou a třídní učitelkou na na straně jedné a vedením školy na straně druhé.

Nezapomínáme ani na to, že jedním z úkolů parlamentu je i stmelování a kooperace mezi žáky různých ročníků. ŽP je cenný vzdělávací nástroj, který žáky připravuje na fungování v reálném občanském životě.

Naším společným cílem je, aby se žáci ve škole cítili bezpečně a zároveň se tu naučili přijímat odpovědnost za svou práci, rozdělovat si role ve skupině, udělovat a získávat zpětnou vazbu. A v neposlední řadě přispívá k příznivému klimatu školy a pocitu sounáležitosti všech zúčastněných.

 

Za žákovský parlament
Jaroslava Davidová

 

 


 

 

Výroční zpráva žákovského parlamentu 2021/22

Po školním roce 2020/21, kdy byla činnost žákovského parlamentu drasticky omezena kvůli celosvětové pandemii Covid-19, se v minulém školním roce vrátil parlament ke své činnosti. Sice zpočátku s omezeními, ale vrátil.

V září 2021 se konala první schůzka po roční pauze. Na této schůzi se seznámili zástupci jednotlivých tříd a vyslechli si od paní zástupkyně informace,  které následně předali ve svých třídách. Také proběhla volba předsedy a místopředsedy celoškolního ŽP, přičemž předsedou byl zvolen Michael BARTOŠ a místopředsedou Ondřej GÜRLICH, oba z 9. A. Koncem září se konala charitativní akce Srdíčkový týden a do prodeje se zapojily 8. a 9. třídy. Výtěžek prodeje magnetků, přívěsků na klíče apod. šel na nemocné dítě.

V říjnu 2021 jsme přivítali naše prvňáčky na jejich první schůzi ŽP. Také byl uzavřen sběr kaštanů. Koordinátorka ŽP požádala třídy o příspěvek na naši adoptivní indickou dceru Hezal Lobo (300,- Kč za třídu). Kvůli zhoršení epidemiologické situace se nekonal tradiční Halloween, jednotlivé vyučující anglického jazyka pouze uskutečnily aktivity v rámci hodin AJ.

V listopadu jsme si báječně užili odlehčený „Pyžamový den“.

Na začátku prosince jsme pro naše žáky postavili u vchodu do šaten náš tradiční stromeček žákovského parlamentu, který nám pomohl si zpříjemnit dlouhé čekání na Vánoce.

A po roční pauze se k radosti všech opět konal Mikuláš. Všem bylo jedno, že se museli maličko omezit, protože hlavní bylo, že se konal! Důstojný Mikuláš s roztomilými čertíky a něžnými andílky vyrazil na 1. stupeň. Jeho o poznání drsnější kolega spolu s pravými pekelníky a vtipnými anděly měl na starosti stupeň druhý.

V lednu nás čekala tradiční charitativní akce – fond SIDUS. Naši starší žáci se ujali prodeje kompletu brože a magnetu nebo společenské hry, určené pro menší děti.

A taky jsme si začali lámat hlavu, čím překvapíme a potěšíme třídní učitelky 28. 3., což je vpravdě herkulovský úkol.

V únoru se konal další speciální den, tentokrát to byl „Den barev“, kdy se všichni žáci měli obléknout do barvy, kterou si vylosovali zástupci jejich třídy. Celá akce měla velký úspěch a i žáci, kteří byli zpočátku s vylosovanou barvou jejich třídy nespokojení, to nakonec zvládli na výbornou.

28. března jsme oslavili Den učitelů. Všichni pedagogičtí pracovníci dostali dáreček od Sdružení rodičů, které jsme pomohli roznést, ale dojaté paní učitelky třídní dostaly ještě velmi speciální dáreček od své třídy. Tím dárečkem bylo album, které naši žáci sami vytvořili a nalepili do něj své fotografie a napsali paním učitelkám krásné vzkazy a nakreslili obrázky. Velký dík patří žákům 8. a 9. tříd, kteří pomohli s realizací našim malým z 1. – 3. tříd. Nejkrásnější na celé akci bylo, že tento vynikající nízkonákladový nápad vyšel z hlavy žákyně 4. třídy.

V květnu jsme si užili fenomenální „Den bez tašek“. Tento den nám měl připomenout, že ne všechny děti na světě mají v čem nosit učení. Abychom to odlehčili, přinesli jsme si učení ve všemožných náhradních „taškách“.

V červnu jsme se na poslední schůzi rozloučili potleskem s našimi deváťáky a domluvili poslední speciální den – tentokrát „Plážový den“.

Na závěr lze konstatovat, že žákovský parlament se po roční pauze vrátil v plné síle a všichni se rychle zapojili do práce. Ne vše se nám podařilo, ale i to patří k životu. Skvělé je, že se žáci mohli vyjádřit k problémům, které je trápily. A že těch témat bylo – namátkou například chování na toaletách, používání mobilních telefonů, lepení žvýkaček a psaní vzkazů do lavic. A zejména chování ve školní jídelně. Pokládám za významné, že se žáci nebojí poukázat na nadměrný hluk nebo nevhodné chování žáků ve školní jídelně.

Žákovský parlament opět funguje a zástupci tříd plní na jedničku funkci jakýchsi styčných důstojníků mezi třídou a třídní učitelkou na straně jedné a vedením školy na straně druhé.

Nezastupitelnou funkcí je také stmelování a kooperace mezi žáky různých ročníků. Pokud parlament funguje, jak má, jde o vzdělávací nástroj, který dokáže žáky připravovat na reálný občanský život. Cílem je, aby se zde žáci cítili bezpečně a zároveň se tu naučili přijímat odpovědnost za svou práci, rozdělovat si role ve skupině, udělovat a získávat zpětnou vazbu. V neposlední řadě posiluje postoj, že proměňovat věci kolem sebe má smysl a že to může zvládnout každý z nás. A toto vše přispívá k příznivému klimatu školy a pocitu sounáležitosti všech zúčastněných.

 

Za žákovský parlament
Jaroslava Davidová

 

 


 

 

Výroční zpráva žákovského parlamentu 2020/21

Vzhledem k přetrvávajícím omezením, spojeným s celosvětovou pandemií Covid 19, byla ve školním roce 2020/21 činnost žákovského parlamentu velmi omezena.

V září 2020 se měla konat první schůzka, nebylo to však možné zrealizovat kvůli nemožnosti míchat žáky z jednotlivých tříd.

Evropský den jazyků se konal pod záštitou kol. Sulkové a Adámkové a v takové podobě, že pomoci ŽP nebylo zapotřebí.

Nebylo možné zrealizovat ani Halloween, Mikuláš, Jarmark a mnoho dalších akcí.

Vzhledem ke změnám v podmínkách adopce ZOO adoptovala zvíře jen třída 9.D, a to lamu.

Jednou z mála aktivit, u které jsme mohli být, byla charitativní akce fondu Sidus, kdy měli naši žáci možnost si zakoupit drobné dárkové předměty.

Kromě toho jsme pro naše žáky postavili u vchodu do šaten náš tradiční stromeček žákovského parlamentu, který nám pomohl si zpříjemnit dlouhé čekání na Vánoce.

Kvůli pandemii Covid přišli naši žáci o spoustu akcí, které za normálních okolností na  ZŠ Filosofská pořádáme. Snad k nám bude následující školní rok příznivější a vše se vrátí do starých dobrých kolejí.

 

Za žákovský parlament
Jaroslava Davidová

 

 


 

 

Výroční zpráva žákovského parlamentu 2019/20

Dovolte mi, abych Vás seznámila s činností Žákovského parlamentu ZŠ Filosofská ve školním roce 2019/20.

Na počátku září se konala 1. schůze, na které zástupci tříd zvolili ze svého středu předsedu: Annu Marii SOÓSOVOU (9.D) a místopředsedu: Annu JINDRÁKOVOU (9.D). Následovalo tradiční přidělení  „tutorů“ z 8. a 9. tříd  našim nejmenším, tj. prvňáčkům a druhákům. Jejich úkolem je pomáhat našim nejmenším tehdy, kdykoli je to potřeba.

Důležitou úlohou ŽP bylo také si připomenout základní pravidla, týkající se provozu školy, která poté zástupci tříd předali svým spolužákům ve třídách. Jednalo se o informace ohledně běžného provozu, tj. bezpečnosti, provozu šatny, provozu ranní družiny, úklidu tříd, kroužků Centra volného času apod.

Novinkou bylo seznámení s tzv. Poťouchlou sváčou, která nám nově vozí do školy chutné svačinky pro zájemce ze strany žáků i učitelů.

První akcí, která nás v září čekala, byla charitativní akce, tzv. Srdíčkový den, kdy měli naši žáci možnost si zakoupit drobné dárkové předměty.

Čekaly nás také přípravy na Evropský den jazyků. Na první schůzce ŽP si zástupci 2.-9. tříd si vylosovali zemi, o níž v den D třídy udělaly projekt.

V říjnu jsme na schůzce zhodnotili velmi vydařenou akci – Evropský den jazyků. Podíleli se na něm formou tvorby projektů o dané zemi jednak žáci 2.-9. tříd, ale skvělým dobrodružstvím byl i závod „Putování po Evropě“, který pro své mladší kamarády připravili osmáci a deváťáci.

Bylo také potřeba poněkud inovovat náš tradiční Halloween. Kromě toho, že se tentokrát konal v listopadu, jsme navázali na úspěšnou tradici z předchozího školného roku a nechali naše osvědčené osmáky a deváťáky, aby během 3. vyučovací hodiny zabavili své mladší spolužáky. A namísto průvodu školou šly tentokrát v průběhu 4. hodiny školou pouze nejkrásnější masky z každé třídy.

Také jsme v listopadu zahájili každoroční akci Děti dětem a až do prosince jsme nosili do školy hygienické potřeby pro miminka z kojeneckého ústavu.

Prosinec bývá pro Žákovskou samosprávu jedním z nejnáročnějších měsíců. Hned na počátku měsíce byla ukončena a odvezena sbírka Děti dětem, kdy naši žáci nosili hygienické potřeby apod. pro děti z kojeneckého ústavu.

Kromě toho jsme pro naše žáky postavili u vchodu do šaten náš tradiční stromeček žákovského parlamentu, aby nám pomohl vydržet a zpříjemnit dlouhé čekání na Ježíška.

Hned potom nás čekala jedna z nejzodpovědnějších akcí – Mikuláš. 5.12. hned ráno vítali naše školáky v šatně andílci a čertíci, zatímco 3 důstojní Mikulášové trpělivě vyčkávali na svou chvíli. Po 8. hodině odešel jeden Mikuláš se svým týmem do nedaleké mateřské školy a druzí dva šli se svými týmy na 1. a 2. stupeň.

Nesmíme zapomenout ani na náš Jarmark, který se koná tradičně v předvánočním čase. Opět jsme nabídli našim návštěvníkům z řad rodičů a příbuzných našich žáků vánoční speciality a naše vlastní výrobky. Milou tradicí také je, že na tuto milou akci přicházejí i naši bývalí žáci, aby přišli pozdravit své bývalé učitele a mladší kamarády.

Poprvé byla také na schůzi ŽP zmíněna ZOO adopce, končící v únoru. Třídy dostaly za úkol se rozhodnout, zda a jaké chtějí adoptovat zvíře.

V lednu bývá obvykle méně akcí, protože se vše podřizuje snaze našich žáků dosáhnout těch nejlepších studijních výsledků, neboť končí 1. pololetí. A o to se snaží zejména naši žáci z 5., 7. a 9. tříd, na které čekaly přijímací zkoušky na střední školy.

Za zmínku však stojí příprava na  EDISON, neboť bylo potřeba najít ubytování pro 8 lektorů a to na týden po jarních prázdninách (24.-28. února). Naši žáci a jejich rodiny nezklamali a ubytování pro všechny „Edisony“ jsme sehnali.

Adopce ZOO spěla do finále a kromě pár tříd projevila valná většina o adopci zájem.

V únoru nás čekaly hned 3 důležité úkoly – dovést ke zdárnému cíli ZOO adopci, vymyslet dárek k Mezinárodnímu dni učitelů  a sestavit služby na Dny otevřených dveří.

Bohužel, ohledně ZOO adopce se ukázalo, že ze strany ZOO Praha došlo k významnému a neohlášenému zdražení (z 2.000,- na 4.000,-), a tím pádem se většina tříd možnosti adoptovat zvíře z pražské ZOO vzdala. Z původních 19 tříd se pro adopci nakonec rozhodla jen 8.D, která částkou 4.000,- Kč zasponzorovala lamu (jediné zvíře, které v pražské ZOO stojí zmíněné 4.000,- Kč).

V březnu měly třídní učitelky dostat milý dárek k Mezinárodnímu dni učitelů. A také se měl konat Den otevřených dveří.  Bohužel, celosvětová pandemie Covid 19 zabránila jak oslavě Mezinárodního dne učitelů, tak Dni otevřených dveří. Nebylo třeba pomoci žákovského parlamentu ani u zápisů do prvních tříd, ani na Zahradní slavnosti…

Činnost žákovského parlamentu při ZŠ Filosofská se po zbytek školního roku 2019/20 neobnovila.

O druhé polovině školního roku se mi z pozice vedoucí Žákovského parlamentu nepíše snadno. Kvůli pandemii Covid přišli naši deváťáci o možnost užít si krásných posledních pár měsíců na ZŠ Filosofská. A nejen oni, ale i jejich mladší kamarádi přišli o množství zajímavých akcí…

Navzdory tomu, co se ne naší vinou nepodařilo, je tu pár věcí, které stojí za zmínku. Pokračujeme například v tom, že se scházíme v mnohem přátelštějším prostředí v našem školním klubu. Je méně formální než prostředí tříd a zástupci tříd se tam cítí příjemněji a volněji.

Škoda jen, že školní časopis zanikl tak rychle, jako by znovuobnoven. Tolik jsme se těšili na nějakou anketu – ale marně.

Naše práce se i nadále mnohém prolínala s činností EkoTýmu, který se ujal činností, které spadají více pod jeho pravomoci než pod samotný ŽP (například „Hygienicko-estetická hlídka“). A tato spolupráce funguje již  třetím rokem k oboustranné spokojenosti, neboť ŽP tak má více prostoru k jiným činnostem.

Předsedkyni a místopředsedkyni Žákovského parlamentu patří touto cestou dík za to, jak pomáhaly svým mladším spolužákům a byly jim tím nejlepším příkladem. Maruška a Anička byly skvělými rádkyněmi a vždycky tu pro ty mladší obětavě byly, aby přispěchaly, kdykoli se na ně jejich mladší kamarádi obrátili s žádostí o pomoc a radu.

Snad budou mít jejich nástupci v nadcházejícím školním roce větší štěstí a už nás nikdy nepotká to, co potkalo celý svět ve školním roce 2019/20.

 

Za žákovský parlament
Jaroslava Davidová

 

 


 

 

Výroční zpráva žákovského parlamentu 2018/19

Dovolte mi, abych Vás seznámila s činností Žákovského parlamentu ZŠ Filosofská ve školním roce 2018/19.

Na počátku září se konala 1. schůze, na které zástupci tříd odhlasovali, že dochází ke změně názvu naší Žákovské samosprávy na Žákovský parlament.

Dále žáci zvolili ze svého středu předsedu: Petru SPODNIAKOVOU (9.D) a místopředsedu: Lenku BÍLOU (9.D). Jedním z následujících počinů bylo tradiční přidělení  „tutorů“ z 8. a 9. tříd  našim prvňáčkům a druhákům. Jejich úkolem je pomáhat našim nejmenším, kdykoli je to potřeba.

Důležitou úlohou ŽP bylo také si připomenout základní pravidla, týkající se provozu školy, která poté zástupci tříd předali svým spolužákům ve třídách. Jednalo se o informace ohledně běžného provozu, tj. bezpečnosti, provozu šatny, úklidu tříd, kroužků Centra volného času apod.

Jednou z prvních akcí, která nás v září čekala, byla charitativní akce, tzv. Srdíčkový den, kdy měli naši žáci možnost si zakoupit drobné dárkové předměty. Vrcholily také přípravy na oslavy 50. výročí založení školy, které se sice konalo až  v říjnu, ale bylo potřeba již nyní domluvit vše potřebné, mj. průvodcovské a jiné služby z řad našich žáků.

 

V říjnu jsme se poprvé sešli v klubu. A hlavně se konala oslava 50. výročí založení školy, k čemuž se vázalo množství aktivit, při kterých jsme nesměli chybět. A bylo také nutno dokonale připravit třídy na velký nápor návštěvníků.

Bylo také potřeba poněkud oprášit náš tradiční Halloween. Kromě volby nejkrásnější masky, nejkrásnější dýně a nejkrásnější masky-pančelky, jsme protentokrát zvolili netradiční formu, kdy se žáci 8. a 9. tříd ujali úkolu zabavit své mladší spolužáky na různých stanovištích. A dlužno říci, že ho zvládli na jedničku podtrženou.

 

V listopadu se konala další charitativní akce fondu SIDUS  na podporu handicapovaných dětí, spočívající v prodeji roztomilých magnetických záložek do knih.

 

Prosinec bývá pro Žákovskou samosprávu jedním z nejnáročnějších měsíců. Hned na počátku měsíce jsme pro naše žáky postavili u vchodu do šaten náš tradiční stromeček žákovské samosprávy, aby nám pomohl překonat dlouhé čekání na Vánoce. Každého určitě potěšil pohled na něj hned při vstupu do šaten.

Jednou z nejzodpovědnějších akcí ŽP je Mikuláš. A tak 5.12. hned ráno vítali naše školáky v šatně andílci a čertíci, zatímco 3 důstojní Mikulášové trpělivě vyčkávali. Po 8. hodině odešel jeden z Mikulášů se svým týmem do nedaleké mateřské školy, kde se na něj už moc těšili naši potencionální žáčci, zatímco druzí dva si vzali se svými „lidmi“ na starost 1. a 2. stupeň.

Nesmíme zapomenout ani na náš Jarmark, který se koná v předvánočním čase a jehož cílem se připravit pro naše návštěvníky vánoční speciality a naše vlastní výrobky.

Na počátku měsíce se opět také konala sbírka Děti dětem, kdy naši žáci nosí hygienické potřeby apod. pro děti z kojeneckého ústavu. A jako vždy jsme toho nashromáždili opravdu hodně.

Poprvé byla také na schůzi ŽP zmíněna ZOO adopce, končící v únoru. Třídy dostaly za úkol se rychle rozhodnout (ideálně do konce ledna), zda a jaké chtějí adoptovat zvíře.

 

V lednu jsme vše podřídili snaze dosáhnout těch nejlepších výsledků, neboť končilo 1. pololetí. A to zejména naši žáci z 5., 7. a 9. tříd, na které čekaly přijímací zkoušky na střední školy. Také jsme se mohli pochválit za množství charitativních akcí, které jsme od začátku školního roku zvládli  – a bylo jich  6! Fond Sidus, Děti dětem, příspěvek na studium naší indické dcery Hezal, Srdíčkový den, sběr plastových víček pro handicapovaná dvojčátka a Dobrý anděl.

 

V únoru nás čekaly hned 3 důležité úkoly – dovést ke zdárnému cíli ZOO adopci, vymyslet dárek k Mezinárodnímu dni učitelů  a sestavit služby na Dny otevřených dveří  27. února a 20. března 2019.

K adopci ZOO je třeba zmínit, že z 21 tříd naší školy se jich 19 rozhodlo adoptovat nějaké zvíře.

 

V březnu dostaly třídní učitelky milý dárek k Mezinárodnímu dni učitelů. Nápad  vyšel z brainstormingu při předchozích schůzích a každá paní učitelka třídní dostala od své třídy hrníček s podpisy všech žáků. Vyžadovalo to tentokrát značnou pomoc tutorů z 8. a 9. tříd našim malým, ale vyšlo to!

V březnu se také opět konal Den otevřených dveří a služby z řad žáků opět zajistil Žákovský parlament.

Novou a půvabnou akci se stal happening u příležitosti jarní rovnodennosti, neboli   1. jarního dne, který se konal 21.3., kdy třídy vyrobily nezničitelné květiny (z brček, z bambulí apod.) a ty byly umístěny na školní zahradě.

 

Na počátku dubna se konaly zápisy do 1. tříd. Vzhledem k nutnosti posílit služby se tentokrát zapojili zejména žáci 8 tříd, přičemž většina byla z 8.D. Nápor byl velký, ale naši osmáci ho zvládli na výbornou.

Tou dobou už vše směřovalo k vyvrcholení celého školního roku – k Zahradní slavnosti.

 

Květen se nesl ve znamení příprav na Zahradní slavnost. Ta se konala 30. května a opět byla úžasná. Žáci naší školy předvedli to nejlepší, co si mohli připravit. A aby vše klaplo, jak má, tomu napomohl i náš žákovský parlament.

 

Červnová schůze se zabývala hlavně důležitými pokyny k úspěšnému zakončení školního roku. Zástupci tříd přinesli svým spolužákům informace, týkající se úklidu tříd, odevzdávání učebnic, placení pracovních sešitů na příští školní rok, přesunu květin atd. –  a také informace ohledně posledního zvonění našich deváťáků.

Po závěrečných slovech paní zástupkyně, která nás nabádala k bezpečnému chování o prázdninách, přišla chvíle nejdojemnější – a to rozloučení s našimi zástupci z 9. tříd. Byli skvělí a budou nám chybět.

 

Naštěstí nám v 8. třídách rostou jejich důstojní nástupci. Náš žákovský parlament pracuje velmi dobře a rozhodně se nemáme za co stydět! Děláme hodně a možná mnohem víc, než je tomu na jiných školách.

Z našich loňských předsevzetí se nám například podařilo najít přátelštější prostředí k našim schůzkám – začali jsme k nim využívat náš školní klub. Je méně formální než prostředí tříd a zástupci tříd se v něm cítí příjemněji.

Podařilo se znovuobnovit tradici školního časopisu. Teď by se v našem novém časopise konečně mohla objevit i vytoužená anketa. Stále čekáme!

Naše práce se v mnohém prolíná s činností EkoTýmu, působícího na naší škole. EkoTým se ujal činností, které spadají více pod jeho pravomoci než pod samotný ŽP (jako je například „Hygienicko-stetická hlídka“), a uvolnil nám tak ruce k jiným činnostem. A tato spolupráce funguje již druhým rokem k všeobecné spokojenosti.

Každopádně je naší hlavní činnosti udržování dobrých vztahů mezi žáky, vztahů mezi žáky a učiteli, mezi našimi žáky a vedením naší školy. I v nadcházejícím školním roce je Žákovský parlament připraven spolu s vedením školy, rodiči, pedagogickými i nepedagogickými pracovníky napomáhat při budování dobré atmosféry naší školy.  Podařilo se nám chytit druhý dech. A ani v příštím školním roce nemíníme usnout na vavřínech.

 

Za Žákovský parlament
Jaroslava Davidová

 

 


 

 

Výroční zpráva žákovské samosprávy 2017/2018

Objekt Filosofská

Dovolte mi, abych Vás seznámila s činností Žákovské samosprávy ZŠ Filosofská v objektu Filosofská ve školním roce 2017/18.

Na počátku září se konala 1. schůze žákovské samosprávy, na které zástupci tříd zvolili ze svého středu předsedu: Markétu JEŽKOVOU (9.C) a místopředsedu: Lukáše FRKA (9.D). Jedním z našich prvních počinů bylo přidělení jakýchsi „tutorů“ z 8. a 9. tříd  našim prvňáčkům a druhákům. Jejich úkolem je pomáhat našim nejmenším, když je to potřeba.

 

Dalším úkolem bylo připomenout si základní pravidla, týkající se provozu školy, která poté zástupci tříd předali svým spolužákům ve třídách. A tentokrát toho bylo požehnaně! Jednalo se nejen o informace ohledně běžného provozu, tj. bezpečnosti, provozu šatny, úklidu tříd, kroužků Centra volného času apod., ale také nově informace, týkající se zavedení elektronických žákovských knížek.

Také jsme se dozvěděli, že se bude v polovině září konat tzv. Pěší den, kdy přijdeme všichni do školy pokud možno buď pěšky, na kole či koloběžce nebo použijeme MHD.

Další významnou akcí, kdy bylo potřeba využít pomoci našich žáků, byl projekt EDISON, kdy po dobu jednoho týdne na naší škole probíhala výuka pod vedením studentů z různých více či méně exotických zemí. A o průvodcovské služby se starali právě naši žáci.

Na konci září nás ještě čekaly „Srdíčkové“ dny. Během této charitativní akce měli žáci a nejen oni možnost zakoupit drobné dárkové předměty.

A v neposlední řadě se po delší době konal i speciální den pod názvem „MODRÁ JE DOBRÁ“, kdy jsme přišli do školy všichni oblečeni v modré.

 

V říjnu jsme se dozvěděli, že na škole proběhne v listopadu charitativní sbírka pro kojenecký ústav s názvem „Děti dětem“. Všichni jsme začali nosit do školy různé pleny, mýdla, šampony a vůbec vše, co může takové malé miminko potřebovat. Na listopadové schůzi bylo také odhlasováno, že částka 5.000,- Kč ze sběru papíru bude využita na nákup plen a jiných potřeb pro děti.

Na úplném počátku listopadu se také konal, byť poněkud opožděně, náš tradiční Halloween.  Žáci se jako každý rok zúčastnili soutěží o nejkrásnější masku, což patří vždy mezi vrcholné akce halloweenské veselice a je to vždy spojeno s velkým napětím. A nezapomnělo se ani na tradiční halloweenskou diskotéku.

Další v pořadí byla známá hamletovská otázka: „Sponzorovat zvíře v ZOO Praha či nesponzorovat?“ Neboť nám v prosinci končil sponzoring a bylo na třídách, zda se stanou adoptivními rodiči zvířat v ZOO Praha. Ve třídách probíhaly vášnivé diskuze a nakonec se 18 tříd z 20 rozhodlo zvíře sponzorovat J! Za vynaložené finance dostala každá třída volnou vstupenku do ZOO pro každého žáka třídy, platné po dobu jednoho roku, plus sponzorský list a fotografie jimi vybraného zvířete, kterými si jednotlivé sponzorující třídy vyzdobily nástěnky.

 

Prosinec bývá pro Žákovskou samosprávu jedním z nejnáročnějších měsíců. A nezaháleli jsme ani letos. Hned na počátku měsíce jsme pro naše žáky postavili u vchodu do šaten náš tradiční stromeček žákovské samosprávy, který nám pomáhá přečkat nekonečné čekání na Vánoce a vše, co nás ještě v prosinci čeká.

Kromě jiného bylo potřeba vytvořit jakousi „nákupní jednotku“, složenou z našich obětavých osmaček a dojít nakoupit potřeby pro děti z kojeneckého ústavu za výše zmíněných 5.000,- Kč ze sběru papíru a přidat je ke sbírce. Ta pak byla na počátku měsíce odvezena na místo určení.

A nesmíme zapomenout ani na Mikuláše! 5.12. hned ráno vítali naše školáky v šatně andílci a jedna roztomilá čertice, zatímco ostatní čerti a 3 důstojní Mikulášové teprve čekali na svou chvíli v útrobách školy. Po 8. hodině vyrazil jeden z Mikulášů se svými „lidmi“ na 1. stupeň, další na 2. stupeň a poslední nás šel reprezentovat do spřátelené mateřské školy.

 

V lednu jsme se všichni vzepjali k finiši, neboť končilo 1. pololetí a to si každý přeje dosáhnout těch nejlepších výsledků – zejména naši žáci z 5., 7. a 9. tříd, na které čekaly přijímací zkoušky na střední školy.

V únoru, kdy už jsme se trochu vzpamatovali, jsme začali přemýšlet, čím překvapíme své třídní učitelky v březnu v jejich velký den – „Mezinárodní den učitelů“. Z řad samosprávy vzešel originální nápad – každá paní učitelka třídní dostane od své třídy takovou květinu v květináči, která se s ní nejvíc hodí J. Nebyl to úplně lehký úkol, ale s pomocí svých tutorů ho zvládli i ti nejmenší: Jejich spolupráce zafungovala, a tak se paní učitelky mohly v březnu těšit z krásných orchidejí, anturia či dokonce masožravky!

V březnu se také konal Den otevřených dveří a služby z řad žáků opět zajistila Žákovská samospráva. Někteří z našich průvodců dokázali o škole mluvit tak fundovaně, že svými obšírnými znalostmi zaujali nejen naše návštěvníky, ale i nás samotné.

V březnu bylo také třeba zaplatit náklady spojené se studiem naší indické „dcery“ a kamarádky Hezal. Vzhledem ke krásnému výtěžku loňské sbírky nebylo letos zapotřebí dělat sbírku novou. Hezal nás pravidelně zásobuje milými dopisy, doplněnými půvabnými fotografiemi a obrázky, takže z ní můžeme mít radost.

 

Na počátku dubna se konaly zápisy do 1. tříd. Vzhledem k nutnosti posílit služby se tentokrát zapojili žáci 7. i 8 tříd. Nápor to byl velký, ale naši stateční ho zvládli na výbornou.

Na přelomu dubna a května se konal konkurz na moderátory naší Zahradní slavnosti. Po dvou kolech stále nebylo jasno, tak se porota nakonec rozhodla jmenovat dvě moderátorské dvojice. Na Zahradní slavnosti jsme se tak mohli setkat s Luciánem Zemanem a Karolínou Čmil ze 7.D, kteří se ujali moderování čísel 1. stupně. Druhý stupeň měli na starosti Štěpán Ondrouch a Caroline Hanna z 8.D.

 

Květen se nesl ve znamení přípravy na Zahradní slavnost. Ta se konala poslední květnový den a opět byla skvělá. Žáci obou objektů předvedli to nejlepší, co si mohli připravit. A aby vše klaplo, jak má, působila v pozadí i naše žákovská samospráva.

Bylo zapotřebí zajistit služby technického rázu, kterých se ujali žáci ze 7. a 8. tříd. Stánky s pečivem, které nám dodaly maminky, babičky i samotní žáci, obsadili žáci 6. a 7. tříd. A naše suita osvědčených „Vítaček“ se zapojila do služeb u vchodu. A nesmíme zapomenout ani na naše moderátory, kteří letos předvedli vyloženě profesionální výkony.

Jednou z klíčových akcí pro samotnou samosprávu bylo květnové Setkání zástupců žákovských parlamentů na Nuselské radnici. Na této akci, které se zúčastnili pod mým vedením 3 zástupci ŽS (Lukáš Frk z 9.D, Markéta Kočová z 8.C a Anna Bryndová z 8.D), jsme se dozvěděli mnohé z práce ostatních žákovských parlamentů, respektive samospráv. Byli jsme tam letos jako pouzí pozorovatelé, ale příští rok hodláme přispět i my se svou troškou do mlýna. Zjistili jsme, že se rozhodně nemáme za co stydět! Děláme hodně a možná mnohem víc, než je tomu na jiných školách.

 

Samozřejmě i my máme své rezervy. Vždycky jsou nějaké rezervy… Kupříkladu potřebujeme k našim schůzkám přátelštější prostředí. A tak jsme se rozhodli začít využívat náš školní klub. A opravdu velkou radost má Žákovská samospráva z nového zahradního altánu. Využili jsme ho k naší poslední schůzi a plánujeme tam chodit i nadále, když počasí dovolí.

V případě špatného počasí a v období zimy se budeme scházet ve výše zmíněném školním klubu, protože se jedná o prostředí ke schůzkám vhodnější. Je méně formální než prostředí tříd a zástupci tříd se v něm budou cítit příjemněji.

Přinesli jsme si spoustu nápadů, jak by bylo možné využít peníze, získané ze sběru papíru. Zahradní houpačka ve tvaru jakéhosi hnízda? „Chodník bosou nohou“? Brouzdaliště? – To vše nás napadalo při pohledu na prezentace jiných škol.

 

Také bychom chtěli znovuobnovit tradici školního časopisu. Nápadů máme spoustu, šikovných a ochotných žáků také, stačí jen se do toho pustit. A v našem novém časopise by se konečně mohla objevit i vytoužená anketa.

Naše práce se v mnohém prolíná s činností EkoTýmu, působícího na naší škole. EkoTým se ujal činností, které spadají více pod jeho pravomoci než pod samotnou ŽS (jako je například „Hygienicko-stetická hlídka“), a uvolnil tak ruce žákovské samosprávě k jiným činnostem. A to je moc dobře.

 

Nikdy jsme neusnuli na vavřínech. Vždycky jsme chtěli být ještě lepší.  ŽS při objektu Filosofská odváděla celá léta dobrou práci, zejména v naší hlavní činnosti, a tou je udržování dobrých vztahů mezi žáky, stejně jako vztahů mezi žáky a učiteli, mezi našimi žáky a vedením naší školy. Naším hlavním cílem je žák, který přichází do školy rád a s pocitem důvěry. A to se nám daří. I v nadcházejícím školním roce je Žákovská samospráva připravena spolu s vedením školy, rodiči, pedagogickými i nepedagogickými pracovníky napomáhat při budování dobré atmosféry naší školy.

 

Žákovská samospráva ponese od příštího školního roku název „Žákovský parlament“. A spolu s novým názvem chytla i druhý dech. Tak nám držte palce!

 

Za žákovskou samosprávu
Jaroslava Davidová