Objednávání obědů

Vážení rodiče, žáci,

Objednávání či změna menu

  1. Přihlašování a změna menu – každý den do 14:00 ob 2 dny (tzn. např. v úterý do 14:00 je možné objednat na pátek)
  2. Odhlašování jídel – každý den do 14:00 na zítřek (tzn. např. v úterý do 14:00 je možné odhlásit oběd na středu)

Toto nastavení by mělo minimalizovat nutnost ručních změn na žádost rodičů.