Resetování hesla pro školní poštu

!!!!POZOR!!!!

Před prvním přihlášením se musí žáci přihlásit přes tento odkaz:

https://skola.zsfilosofska.cz:9443

Zde je třeba se přihlásit ve tvaru jmeno@zsfilosofska.cz. Výchozí heslo získáte u Vašeho učitele.

Tento odkaz je funkční pouze z počítačů obou škol – nikoliv z domova nebo z internetu!

 

Zde si každý nejprve nastaví své heslo a následně se přihlásí do poštovní schránky. Tato změna hesla se dá využít kdykoliv pro kohokoliv, ale s tím rozdílem, že pro uživatele z objektu Filosofská se tímto změní heslo nejen pro školní poštu, ale také do stanice (jakéhokoliv počítače v síti).