Ohlédnutí EkoTýmu za prvním pololetí

Být členem EkoTýmu nejsou jen povinnosti, ale také radost a odměny z toho, že se v naší škole spousta věcí zlepšila, opravila a že hlas žáků týkající se prostředí školy a třídění odpadů je vyslyšen. Díky tomu se během prvního pololetí dosáhlo mnoha změn a zde jsou některé z nich:

 • Již během hlavních prázdnin bylo opraveno nevzhledné prostředí kolem tabulí,
  které vzniklo v některých třídách po jejich výměně za nové.
 • Navýšil se počet odpadkových košů.
 • Došlo k výměně starého nábytku v učebně zeměpisu.
 • Po zrušení bufetu byl zaveden automat (Papíromat), kde si lze zakoupit školní pomůcky.
 • Došlo k chybějícímu označení učeben francouzštiny a španělštiny.

Schůzky EkoTýmu nejsou jen o tom, že si řekneme, co je potřeba udělat a rozdáme si úkoly. Žáci mají pravidelně možnost vyjadřovat se k tomu, co by chtěli ve škole změnit nebo vylepšit. Díky tomu vzniká pravidelně seznam návrhů, které poté vybraní zástupci EkoTýmu konzultují s vedením školy a debatují o tom, co je reálné změnit a co bohužel v našich silách není.

Zde jsou některé návrhy z poslední schůzky EkoTýmu:

 • Výzdoba chodeb školy a hlavně jídelny.
 • Renovace košů na tříděný odpad (odlepené štítky).
 • Návrh na pořízení zrcadel na chlapecké záchody.
 • Kniha na vzkazy, připomínky a nápady do školní jídelny.
 • Dokoupení košů na tříděný odpad do učebny výtvarné výchovy.
 • Oprava poničených laviček před školou – zajistí vedení školy v jarním období.

V neposlední řadě u nás na škole probíhá velká soutěž o nejzodpovědnější třídu v oblasti vynášení tříděného odpadu a v oblasti úklidu a výzdoby třídy. Na chodbě visí velká bodovací tabulka, kam se průběžně zaznamenávají kontroly, které provádí členové EkoTýmu (neohlášeně). Vítěz (třída, která obdrží za celý školní rok nejvíce usmívajících se smajlíků) dostane na konci školního roku diplom a sladkou odměnu. Naopak ta třída, která se umístí na posledním místě (bude mít nejméně usmívajících se smajlíků), bude mít na konci školního roku mimořádný úkol, který bude sloužit ku prospěchu škole.

Za EkoTým
Nováková Šárka