Organizační pokyny k výuce od 17. května 2021

MŠMT v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 10. května 2021 informuje o změnách o provozu ve školách…

Od 17. května 2021 se prezenčně vracíme k výuce ve všech ročnících bez rotace. Výuka probíhá dle původního rozvrhu. Příchod do školy je plynulý od 7:30 hodin.

Testování

Testujeme v pondělí. V týdnu od 17. 5. – 21. 5. 2021 testuje spol. Pronatal, informace všichni zák. zástupci dostali prostřednictvím Bakalářů.

Žák, který přišel do školy v jiný den či čas, než se testovala jeho třída, nahlásí tuto skutečnost ve vrátnici školy. Služba umožní dodatečné testování žáka, teprve pak odchází do své třídy.

Školní družina

Vzhledem k tomu, že se ruší povinnost homogenních tříd a skupin, otevíráme ranní družinu pro žáky 1. stupně od 7:00 hodin.

Odpolední družina je podle původních oddělení (viz. Školní družina).

Školní jídelna

Všichni žáci (ti, kteří chodili na obědy), mají obědy přihlášené od data nástupu do školy.

Provoz školní jídelny se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb. Dodržují se zvýšená hygienická pravidla.

Další informace

Zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole, žáci nosí výhradně zdravotnickou roušku. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (ve vnitřních prostorách). Dodržujeme všechna hygienická pravidla ve všech prostorách školy.

Vedení školy