Organizační pokyny k výuce od 3. května 2021

V týdnu od 3. 5. 2021 pokračujeme v rotační výuce. Prezenčně se vzdělávají třídy 2. A, 2. B, 2. C, 3. C, 4. C, 4. D a 5.C.

Vláda dnes 29. 4. schválila i otevření školy pro 2. stupeň. Prezenčně se vzdělávají třídy 6. A, 6. B, 6. C a 8. A. Tyto třídy budou mít výuku podle původního rozvrhu.

Ostatní třídy pokračují v online výuce, následují týden se třídy vymění, bude-li epidemiologická situace příznivá.

Testování

Testujeme v pondělí a ve čtvrtek na začátku první vyučovací hodiny žáky 2. stupně. Žáci 1. stupně se testují pouze v pondělí.

Testujeme Singclean testy. Třídy jsou při testování rozdělené na dvě skupiny. První část třídy v kmenové třídě a v nejbližší volné třídě druhá část třídy. Dodržujeme rozestupy 1,5 m.

Žák, který přišel do školy v jiný den či čas, než se testovala jeho třída, nahlásí tuto skutečnost ve vrátnici školy. Služba umožní dodatečné testování žáka, teprve pak odchází do své třídy.

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Školní jídelna

Všichni žáci (ti, kteří chodili na obědy), mají obědy přihlášené vždy od data nástupu do školy.

POZOR! Všichni ostatní, tedy i ti, kteří si chodí pro obědy k výdejovému místu do přinesených nádob, mají obědy odhlášené. Chcete-li, aby se Vaše dítě stravovalo, je nutné obědy si znovu přihlásit.

Zařízení školního stravování je v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb. Dodržují se zvýšená hygienická pravidla.

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním místem (zadní vchod ze strany hřiště) do přinesených nádob.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit respirátory, žáci hygienické roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Další informace

Zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole, žáci nosí výhradně zdravotnickou roušku. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Dodržujeme všechna hygienická pravidla ve všech prostorách školy.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník).

Vedení školy