Poděkování za Srdíčkové dny

Děkujeme všem, kteří se zapojili do charitativní akce na pomoc nemocným dětem.

Vedení školy